Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Centrul de Informare Europe Direct Braila
Centrul Europe Direct Braila, gazduit de Asociatia „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila...
FORMENECO

Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice “Energie si management de mediu” si “Constructii”din Regiunea Sud Est”

Nr. contract de finantare: POCU/464/3/12/128148

Economia sociala=Misiune sociala

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

 

ENECOCER

ENECOCER – Creșterea nivelului de calificare al angajaților din Regiunea Sud-Est prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii

Nr. contract de finantare: POCU/726/6/12/135803

Back to Top