Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Sep 1, 2014

Anunț recrutare facilitatori de dezvoltare comunitarăAcest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila în parteneriat cu  Asociația „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila recrutează persoane din administrația publică locală, din județul Brăila, în vederea participării la cursul de perfecționare pentru ocupația facilitator de dezvoltare comunitară. Cursul este organizat în cadrul proiectului „INCLUȘI ÎN VIITOR” - POSDRU/117/6.2/G/124057, proiectul cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013,Axa prioritară 6 - Promovarea incluziunii sociale, Domeniul  major de intervenție 6.2-Imbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii.
 
Cursul are o durată de 60 de ore, este gratuit iar la finalul acestuia participanții primesc certificate de participare recunoscute de Ministerul Educației Naționale și de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
 
Acte necesare la înscriere:
  • Carte de identitate (original şi copie)
  • Certificat de naștere (original şi copie)
  • Certificat de căsătorie (original şi copie) (dacă este cazul - numai pentru doamnele care  și-au schimbat numele în urma căsătoriei)
  • Ultimul act de studii (original+copie).
 
Pentru informații suplimentare sau înscriere, vă rugăm să vă adresați Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila, strada Ghioceilor, nr. 8, Brăila, telefon 0239.677839/0339.401218, e-mail: dgaspcbr@braila.rdsnet.ro (persoana de contact Silvia Gheorghe) sau Asociației „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila, Vila lăcrămioara, Aleea centrală, stațiunea Lacu Sărat, Brăila, telefon 0239.652706/0239.652707, e-mail: cid.braila@yahoo.com (persoana de contact Adriana Marchidanu).
 

 „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Back to Top