Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Apr 23, 2021

Creștere economică prin educație și competențe 

 

Creștere economică prin educație și competențe

 

 

 

Investițiile în educație și formare profesională pentru dezvoltarea competențelor sunt esențiale pentru a stimula creșterea economică și competitivitatea: competențele determină capacitatea Europei de a crește productivitatea. Pe termen lung, competențele pot stimula inovarea și creșterea economică, pot da valoare adăugată producției în cadrul lanțului valoric, pot stimula concentrarea de competențe de un nivel mai înalt în Uniunea Europeană și pot șlefui viitoarea piață a forței de muncă. Creșterea masivă a ofertei mondiale de persoane cu un nivel înalt de calificare din ultimul deceniu pune Europa la încercare. S-a încheiat perioada în care concurența provenea în special din țări care puteau oferi numai forță de muncă cu un nivel scăzut de calificare. Au crescut calitatea educației și oferta de competențe peste tot în lume, iar Europa trebuie să facă față acestei situații.

 

Sistemele europene de educație și de formare profesională nu reușesc în continuare să ofere competențele adecvate necesare capacității de inserție profesională și nu lucrează în mod corespunzător cu mediul de afaceri sau angajatorii pentru a aduce procesul de învățare mai aproape de realitatea mediului de lucru. Această inadecvare a competențelor reprezintă o preocupare din ce în ce mai importantă pentru competitivitatea industriei europene.

 

În ciuda progreselor înregistrate în ultimii ani în privința ratei de absolvire a învățământului superior, vor fi necesare eforturi susținute pentru a atinge obiectivul principal de 40% de tineri care au absolvit un ciclu de învățământ superior.

 

Se înregistrează rezultate slabe și în alte domenii: 73 de milioane de adulți au numai un nivel scăzut de educație; aproape 20% dintre tinerii în vârstă de 15 ani nu dispun de suficiente competențe de citire; iar participarea la programele de învățare pe tot parcursul vieții este de numai 8,9%.

 

Se consideră că 20% de noi locuri de muncă vor necesita competențe la un nivel mai ridicat. Educația trebuie să ridice atât standardele cât și nivelurile de reușită pentru îndeplinirea acestei cerințe, precum și să încurajeze competențele transversale necesare pentru a se asigura că tinerii sunt în măsură să devină liber întreprinzători și să se adapteze la schimbările inevitabile, din ce în ce mai numeroase, de pe piața muncii pe parcursul carierei lor.

 

Misiunea extinsă a educației și a formării profesionale include obiective precum cetățenia activă, dezvoltarea personală și bunăstarea. Toate acestea merg mână în mână cu necesitatea ameliorării competențelor necesare capacității de inserție profesională, în contextul unei creșteri economice slabe și al reducerii forței de muncă din cauza îmbătrânirii populației. În același timp, provocările cele mai presante pentru statele membre sunt abordarea necesităților economiei și concentrarea pe soluții pentru rezolvarea problemei creșterii rapide a ratei șomajului în rândul tinerilor. Se pune accentul pe dobândirea competențelor adecvate necesare capacității de inserție profesională, pe sporirea eficienței și a incluziunii în cadrul instituțiilor de educație și formare profesională și pe colaborarea cu toate părțile interesate relevante.

 

Amploarea și ritmul reformelor trebuie să fie calibrate astfel încât competențe de înaltă calitate să poată susține atât creșterea economică cât și crearea de locuri de muncă. Se acordă o atenție deosebită combaterii șomajului în rândul tinerilor. Se au în vedere patru domenii esențiale în această privință, domenii în care statele membre ar trebui să își intensifice eforturile:

  • Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic de nivel mondial în vederea creșterii calității competențelor profesionale;
  • Promovarea formării la locul de muncă, inclusiv prin stagii, programe de ucenicie și modele de învățământ în alternanță de calitate pentru a sprijini trecerea de la învățare la experiența la locul de muncă;
  • Promovarea parteneriatelor între instituții publice și private (pentru a asigura că sunt oferite programe de învățământ și competențe adecvate)
  • Promovarea mobilității prin programul Erasmus.

Sursa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX:52012DC0669

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a  Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Back to Top