Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Apr 21, 2021

Curs lucrator in salubrizare - derulat in cadrul proiectului POCU/464/3/12/128148 

 

 

Curs lucrator in salubrizare - derulat in cadrul proiectului POCU/464/3/12/128148

 

 

 

In data de 21.04.2021, Asociatia “Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila (CIDIEDD), partener in cadrul proiectului POCU/464/3/12/128148, FORMENECO - Creșterea competentelor profesionale ale angajaților din sectoarele economice “Energie si management de mediu” si “Construcții” din Regiunea Sud-Est, va demara cursul de specializare - lucrator in salubrizare.

 

Perioada de desfasurare: 21.04.2021 – 06.05.2021

Durata cursului: 40 ore (12 ore teorie si 28 ore practica)

Numar de participanti: 20 de angajati

 

Cursul se adresează angajatilor.

Nivelul de studii solicitat participantilor la curs: invatamant general obligatoriu si fara invatamant general obligatoriu pentru cei care nu au posibilitatea continuarii studiilor in sistem formal.
 

Modulele abordate in cadrul cursului:

  • Educatie generala
  • Aplicarea normelor de sanatate si Securitate in munca si de PSI
  • Organizarea activitatii lucratorului pentru salubritate

 

Principalele activitati desfasurate de un lucrator in salubrizare sunt legate de, planificarea activitatii zilnice, cantarirea/estimarea cantitatii de deseuri transportate, dirijarea utilajului de transport de deseuri spre zona de descarcare, descarcarea si depozitarea deseurilor, primirea si sortarea deseurilor, monitorizarea depozitarii deseurilor; sortarea deseurilor; compactarea deseurilor; monitorizarea factorilor de mediu la depozitarea deseurilor. Toate activitatile sunt derulate cu respectarea normelor de sanatate si securitate in munca si de PSI aplicabile, cu prevederile legislatiei de mediu.

 

Lucratorul in salubrizare lucreaza in echipa, avand o comunicare eficienta cu ceilalti lucratori, cu personalul care deserveste mijloacele de transport si cu conducatorii ierarhici. Problema gestiunii integrate a deseurilor si serviciilor de salubritate presupune un personal care sa presteze servicii de calitate, in concordanta cu nivelul de exigenta tot mai ridicat al beneficiarilor si cu noile tehnologii ecologice.

 

Folosirea utilajelor moderne de salubrizare a localităţilor şi a noilor tehnologii ecologice presupune creşterea gradului de responsabilizare a personalului implicat, care îşi cunoaşte atribuţiile şi le exercită cu rigurozitate.

 

Cursul este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC). In urma absolvirii examenului final, cursantii vor intra in posesia certificatelor de Absolvire pentru “lucrator in salubrizare” si a suplimentelor descriptive care atesta competente dobandite in urma participarii la curs.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a  Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top