Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Sep 29, 2014

Anunt atribuire Lot 1 - materiale consumabile; Lot 2 - materiale ateliere nonformaleI. DATE ACHIZITOR

Asociatia „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila, CIF 18049511, cu sediul în Braila, Statiunea Lacu Sarat, Aleea Principala, vila Lacramioara, beneficiar al finantarii nerambursabile din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1: „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazata pe cunoastere“, Domeniul Major de interventie 1.1. "Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate" cu titlul „Edu C.A.T – Calitate, Asistenta, Training in educatie”, nr. de identificare contract POSDRU/154/1.1/G/141306.

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

Furnizare materiale consumabile (Lot I)  si Furnizare materiale ateliere nonformale (Lot II), in cadrul proiectului „Edu C.A.T – Calitate, Asistenta, Training in educatie”.

 

Durata contractului: 16  luni.

 

Descrierea obiectului contractului:

Obiectul contractului îl reprezintă Furnizare materiale consumabile (Lot I) si materiale ateliere nonformale (Lot II) in cadrul proiectului „Edu C.A.T – Calitate, Asistenta, Training in educatie”.

 

Sursa de finanţare: proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi finantat din bugetul Asociatiei CIDIEDD Braila.

 

Procedura aplicata: achizitie directă

Data publicarii anuntului de participare: 12.09.2014

 

III. ATRIBUIREA

Numarul ofertelor primite: 3

 

Oferta declarata castigatoare :

 

Oferta nr. 1.

• Ofertant: S.C. OBSIDIAN COM S.R.L

• Valoarea contractului : 21.731,07 lei cu TVA

   Lot I - 18.624,25 lei

   Lot II - 3.106,82 lei

  

Oferta nr. 2

• Ofertant:S.C. OFFICE MAX S.R.L

• Valoarea contractului:  761,67 lei  cu TVA

   Lot I – 25,73

   Lot II – 735,94

 

 Oferta nr. 3

• Ofertant: S.C. IOELMA PROD S.R.L

• Valoarea contractului: 476,10 lei cu TVA

   Lot I – 130,20 lei

   Lot II – 345, 90 lei

 

 

anunt de atribuire

Back to Top