Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Apr 6, 2021

Îmbrățișând o cultură a învățării pe tot parcursul vieții. Contribuția la inițiativa Futures of Education 

 

 

Îmbrățișând o cultură a învățării pe tot parcursul vieții.

Contribuția la inițiativa Futures of Education

 

 

Raport | O consultare transdisciplinară a experților 2020 - Acest raport prezintă o viziune a educației axată pe viitor, care cere o schimbare majoră către o cultură a învățării pe tot parcursul vieții până în 2050. Acesta susține că provocările cu care se confruntă umanitatea, cele rezultate din criza climatică și din schimbările tehnologice și demografice, ca să nu mai vorbim de cele reprezentată de pandemia COVID-19 și de inegalitățile pe care le-a exacerbat, necesită societăți care se înțeleg ca societăți de învățare și oameni care se identifică ca învățători de-a lungul vieții.
 

Realizarea acestei viziuni necesită o abordare a educației, orientată spre cerere, care să permită cursanților de toate vârstele și mediile să proiecteze în mod activ și să utilizeze orice proces de învățare și rezultatele sale pentru a-și atinge potențialul maxim. În consecință, învățarea de a învăța și gestionarea propriei călătorii de învățare trebuie să devină competențe de bază.

 

În același timp, învățarea trebuie să fie un proces colectiv care să recunoască valoarea învățării de la egal la egal și intergenerațională. Această dimensiune socială pune accentul pe învățarea de a avea grijă unul de celălalt, pentru comunități diferite și pentru planetă. Oportunitățile de învățare ar trebui să fie disponibile pentru toți și să fie concepute pentru și cu cele mai excluse populații pentru a asigura incluzivitatea.

 

Toate aceste elemente fac parte din viziunea 2050 pentru învățarea pe tot parcursul vieții prezentată în această lucrare și necesită finanțare adecvată și mobilizarea resurselor, precum și politici și programe specifice care să sublinieze o perspectivă bazată pe cerere.

 

Consultarea experților care a stat la baza acestui raport a fost realizată de Institutul UNESCO pentru Învățarea pe tot parcursul vieții (UIL). Acesta a revizuit barierele existente și a explorat cum să stimulăm participarea și să asigurăm furnizarea mai corectă, mai deschisă și mai participativă. Acest raport contribuie, de asemenea, mai larg, în cadrul inițiativei viitorului educației din 2019 al UNESCO, pentru a regândi educația, producerea de cunoștințe și învățarea dintr-o perspectivă orientată spre viitor.

 

Sursa articolului: https://epale.ec.europa.eu/ro/resource-centre/content/imbratisand-o-cultura-invatarii-pe-tot-parcursul-vietii-contributia-la  - Resource author: Dorin Alexandra

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top