Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Dec 15, 2020

Includerea persoanelor cu dizabilități în noul Plan de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația pentru perioada 2020-2024 

 

 

Includerea persoanelor cu dizabilități în noul Plan de acțiune al UE

privind drepturile omului și democrația

pentru perioada 2020-2024

 

 

 

Forumul European pentru persoane cu dizabilități (EDF) consideră binevenită includerea persoanelor cu dizabilități în noul Plan de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația pentru perioada 2020-2024.

 

Comisia Europeană a lansat recent Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația 2020-2024. Punerea în aplicare a planului va fi condusă de domnul Eamon Gilmore, Reprezentantul Special al UE pentru drepturile omului, fiind alocați 1,5 miliarde de euro din bugetul UE pentru implementarea acestuia.

 

Planul de acțiune identifică cinci priorități generale:

  • Protejarea și capacitarea persoanelor;
  • Construirea unor societăți reziliente, favorabile incluziunii și democratice;
  • Promovarea unui sistem mondial pentru drepturile omului și democrație;
  • Noile tehnologii: Valorificarea oportunităților și abordarea provocărilor;
  • Obținerea de rezultate lucrând împreună.

 

Planul de acțiune abordează noile oportunități și provocări actuale și, prin urmare, se concentrează pe unele elemente noi, cum ar fi legătura dintre provocările globale de mediu și drepturile omului sau valorificarea beneficiilor tehnologiilor digitale. Acesta menționează în special promovarea accesibilității tehnologiilor pentru persoanele cu dizabilități.

 

,,În martie 2020, EDF a publicat o scrisoare deschisă, împreună cu Alianța internațională pentru persoane cu dizabilități (IDA) și Consorțiul Internațional al Dizabilităţii şi Dezvoltării (IDDC), prin care solicita includerea persoanelor cu dizabilități în acest plan de acțiune al UE. Scrisoarea noastră a atras atenția factorilor de decizie politică asupra importanței includerii persoanelor cu dizabilități în activitatea globală a UE, în domeniul drepturilor omului, în conformitate cu Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CRPD)”, informează EDF.

 

În ceea ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități, Planul de acțiune include următoarele obiective:

  • Intensificarea acțiunilor de combatere a tuturor formelor de discriminare, acordând o atenție specifică formelor multiple și intersectate de discriminare, inclusiv pe criterii de handicap. (Pagina 9)
  • Promovarea ratificării și a punerii în aplicare de către țările partenere a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CRPD).
  • Asigurarea accesibilității la infrastructură, transporturi și tehnologii ale informației și comunicațiilor (TIC) și asigurarea unor servicii favorabile incluziunii, cum ar fi educația de calitate, inclusiv educația la distanță, asistența medicală, justiția și ocuparea forței de muncă, promovând accesibilitatea tehnologiilor pentru toată lumea, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități și alte persoane aflate în situații vulnerabile, deja în stadiul de proiectare a noilor tehnologii care acoperă toate sectoarele, inclusiv educația. (Pagina 12, 1.2.d.)

 

În timpul unei discuții fructuoase, doamna Heather Grabbe, directorul Institutului pentru Politici Europene al Fundației pentru o Societate Deschisă, doamna Patricia Lombart Cussac, ambasadoarea UE în Columbia, profesorul Olivier de Schutter, Raportorul Special al Națiunilor Unite privind sărăcia extremă și drepturile omului și dl. Kevin Casas Zamora, secretarul general al Institutului Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (International IDEA) și-au prezentat opiniile cu privire la strategie. Vorbitorii au susținut declarația Înaltului Reprezentant, Josep Borrell, potrivit căruia acest plan ambițios este o oportunitate pentru Europa de a-și promova valorile în beneficiul tuturor.

Hilde Hardeman, șefa Serviciului Instrumente de Politică Externă (FPI), a subliniat în cadrul evenimentului de lansare că ONU, UE cu statele sale membre și societatea civilă trebuie să colaboreze și mai strâns pentru a se asigura că planul de acțiune este pus în aplicare.

„Este nevoie de muncă și atenție zilnică. Lucrurile promise nu se întâmplă de la sine, trebuie să lucrăm pentru ele în fiecare zi, iar această muncă nu se termină niciodată. Acest plan de acțiune este un instrument care ne poate ajuta”, a declarat ea.

 

Forumul european pentru persoane cu dizabilități susține punerea în aplicare a Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități în toate politicile și programele UE, inclusiv în acțiunile sale externe. EDF salută referințele importante referitoare la persoanele cu dizabilități în cadrul noului plan de acțiune privind drepturile omului și va acționa pentru a se asigura că elementele favorabile incluziunii persoanelor cu dizabilități pot fi puse în aplicare pe deplin în cooperare cu organizațiile persoanelor cu dizabilități din întreaga lume.

Nimeni nu ar trebui lăsat în urmă și niciun drept al omului nu ar trebui ignorat!

Articol autor: Lavinia Elena Niculicea 

Sursa articolului: https://jurnal-social.ro/includerea-persoanelor-cu-dizabilitati-in-noul-plan-de-actiune-al-ue-privind-drepturile-omului-si-democratia-pentru-perioada-2020-2024/  

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top