Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Jan 29, 2021

Comisia salută acordul politic privind FSE+ 

 

 

Comisia salută acordul politic privind FSE+

 

 

 

Comisia salută acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și statele membre ale UE din cadrul Consiliului cu privire la propunerea Comisiei de regulament privind Fondul social european Plus (FSE+). FSE+ va fi un instrument financiar esențial pentru punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, pentru sprijinirea creării de locuri de muncă și pentru construirea unei societăți echitabile și favorabile incluziunii sociale. De asemenea, fondul le va furniza statelor membre resursele atât de necesare pentru redresarea societăților și economiilor noastre în urma a crizei provocate de pandemia de COVID-19.

 

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor, a declarat: „Acest instrument financiar va reprezenta principala noastră modalitate de a investi în oameni și de a construi o Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii pe măsură ce ieșim din criză. FSE+ va contribui la crearea mai multor șanse egale, precum și la îmbunătățirea accesului la piața muncii, a condițiilor de muncă și a protecției sociale. El se va axa pe combaterea sărăciei și pe dezvoltarea competențelor adecvate pentru tranziția digitală și pentru tranziția către o economie verde, punând accentul pe valoarea și pe nevoile tinerilor: viitoarea noastră generație.”

Nicolas Schmit, comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, a declarat: Fondul social european Plus investește în oameni. Salut acordul politic la care s-a ajuns, căci acest fond este mai important ca niciodată. Criza a expus riscului în special tinerii, copiii și comunitățile vulnerabile. Trebuie să ne canalizăm energia către asigurarea incluziunii sociale. Este necesar să creăm noi oportunități de angajare și să dezvoltăm o forță de muncă rezilientă și calificată, pregătită pentru tranziția la o economie verde și digitală. FSE+ va ajuta statele membre să reconstruiască o societate mai echitabilă și mai favorabilă incluziunii, capabilă să combată sărăcia și să ofere oportunități tuturor.”

 

FSE+ are un buget total de 88 de miliarde EUR (în prețurile din 2018) și va investi în oameni, creând oportunități de angajare și protejându-le, promovând incluziunea socială, combătând sărăcia și dezvoltând competențele necesare pentru tranziția verde și digitală. El va include, de asemenea, o cerință mai ambițioasă de a investi în tineri și de a aborda sărăcia în rândul copiilor, în conformitate cu propunerea Comisiei.

În temeiul acordului politic, FSE+:

  • va investi în tineri, categoria cel mai greu încercată de criza socioeconomică provocată de pandemia de COVID-19. Statele membre aflate peste media UE la numărul de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (așa numiții ”NEET” - not in employment, education or training - cu vârste între 15 și 29 de ani) ar trebui să aloce cel puțin 12,5 % din resursele care le revin din FSE+ pentru a-i ajuta pe acești tineri să obțină o calificare sau să-și găsească un loc de muncă de bună calitate. Toate celelalte state membre trebuie să aloce o sumă adecvată din resursele care le revin din FSE+ pentru acțiuni specifice de sprijinire a măsurilor de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor. Comisia îndeamnă statele membre să utilizeze această oportunitate, dar și alte oportunități de finanțare existente, pentru a investi mai mult în măsurile de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor.
  • va sprijini grupurile cele mai vulnerabile afectate de pierderea locurilor de muncă și de reducerea veniturilor: statele membre vor trebui să aloce cel puțin 25 % din resursele care le revin din FSE+ pentru a promova incluziunea socială.
  • va furniza ajutor alimentar și asistență materială de bază grupurilor celor mai defavorizate, prin integrarea în FSE+ a actualului Fond de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD). Toate statele membre vor aloca cel puțin 3 % din resursele care le revin din FSE+ în acest scop.
  • va investi în copiii afectați de criză. Statele membre în care nivelul de sărăcie în rândul copiilor se situează peste media UE ar trebui să utilizeze cel puțin 5% din resursele care le revin din FSE+ pentru a aborda această problemă. Toate celelalte state membre trebuie să aloce o sumă adecvată din resursele care le revin din FSE+ pentru a combate sărăcia în rândul copiilor, iar Comisia le îndeamnă să utilizeze această oportunitate, dar și alte oportunități de finanțare existente, pentru a spori în continuare investițiile în combaterea sărăciei în rândul copiilor.
  • va sprijini în mod direct inovarea socială prin intermediul noii componente a FSE+ privind ocuparea forței de muncă și inovarea socială, care dispune de un pachet financiar de 676 de milioane EUR.

 

Etapele următoare

 

În urma finalizării acordului politic, va fi necesar ca Parlamentul European și Consiliul să aprobe în mod oficial Regulamentul privind FSE+ în vederea intrării sale în vigoare.

Bugetul pe termen lung al UE, împreună cu NextGenerationEU – instrumentul temporar conceput pentru stimularea redresării Europei – vor reprezenta cel mai mare pachet de stimulare finanțat vreodată din bugetul UE. Un cuantum total de 1,8 mii de miliarde EUR (la nivelul prețurilor din 2018) va ajuta la reconstruirea Europei în perioada de după pandemia de COVID-19. Europa va deveni astfel mai ecologică, mai digitală și mai rezilientă.

Ultima etapă a adoptării următorului buget pe termen lung al UE a fost realizată la 17 decembrie 2020. Comisia Europeană a început să angajeze fonduri în cadrul noului buget pe termen lung al UE de la 1 ianuarie 2021.

Comisia nu poate începe să se împrumute în cadrul instrumentului NextGenerationEU, astfel încât instrumentul să devină operațional, dacă noua decizie privind resursele proprii nu este ratificată de către toate statele membre în conformitate cu cerințele lor constituționale.

Sursa articolului: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_225

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top