Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Mar 23, 2021

S-a dat start cursului de specializare “Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiilor ca instrument de inovare si cunoastere” 

 

 

 

 

S-a dat start cursului de specializare

“Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiilor ca instrument de inovare si cunoastere”

 

 

 

Patronatul Oamenilor de Afaceri Braila, in parteneriat cu Fundatia Romtens Bucuresti si Asociatia ,,Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila" Braila, implementeaza proiectul FORMENECO – Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice ,,Energie si management de mediu” si ,,Constructii” din Regiunea Sud-Est – POCU/464/3/12/128148.

 

Scopul proiectului vizeaza formarea profesionala a angajatilor si implementarea de programe de invatare la locul de munca in IMM-urile care-si desfasoara activitatea intr-unul din sectoarele economice si domeniile de specializare inteligenta, conform Strategiei NaţionalE pentru Competitivitate 2014-2020 si Strategiei Nationale de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014 – 2020.

 

In cadrul proiectului, aproximativ 30% din totalul de 380 de angajati, membrii ai grupului tinta (respectiv 120 angajati), vor participa la cursuri de initiere in Competente digitale (Competente cheie autorizate ANC).

 

In prezent, Asociatia ,,Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila" Braila, partener in cadrul proiectului, deruleaza in perioada 23.03.2021–5.04.2021 prima grupa pentru cursul de specializare: “Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiilor ca instrument de inovare si cunoastere” la care participa10 angajati, timp de 10 zile, cate 4h/zi.

 

In cadrul cursului vor fi abordate urmatoarele:

  • aplicarea conceptelor de baza cu privire la structura si funcționarea unui PC
  • utilizarea unei program specializat pentru editarea textelor (Microsoft Word)
  • folosirea unei aplicatii de calcul tabelar pentru efectuarea prelucrarilor de date organizate sub forma de tabele in foi de calcul (Microsoft Excel)

 

Cursul este autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC). In urma absolvirii examenului final, cursantii vor intra in posesia certificatelor de Absolvire pentru “Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca intrument de invatare si cunoastere” si a suplimentelor descriptive care atesta competente dobandite in urma participarii la curs.

 

Competentele digitale ce vor fi dobandite de cursanti in urma participarii la curs sunt raspunsul pe care proiectul il da importantei acordate temei secundare “Îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor” din POCU 2014-2020.

 

Importanta crearii de noi competente digitale in randul angajatilor este prevazuta explicit si in „Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor privind Planul de acțiune pentru educația digitală”, document asumat si de catre Camera Deputatilor din Romania in 2018. Conform acestui document „…pentru a putea să funcționeze și să se dezvolte în societatea digitală, precum și pentru a putea depăși riscurile digitale, cetățenii au nevoie de competențe care să îi ajute să facă față provocărilor transformării digitale, dar și să fructifice oportunitățile oferite de aceasta.”

 

Acest aspect se poate realiza daca dobandirea de aptitudini digitale incepe de timpuriu si continua pe tot parcursul vietii.

  

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top