Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Mar 5, 2021

Pilonul european al drepturilor sociale: transformarea principiilor în acțiuni 

 

 

Pilonul european al drepturilor sociale: transformarea principiilor în acțiuni

 

 

 

Comisia si-a prezentat pe 4 martie, agenda ambițioasă pentru realizarea unei Europe sociale puternice, axate pe locuri de muncă și competențe adaptate exigențelor viitorului, și deschide calea către o redresare socioeconomică echitabilă, rezilientă și favorabilă incluziunii. 

 

Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale prezintă acțiuni concrete în vederea implementării în continuare a principiilor Pilonului european al drepturilor sociale, ca efort comun al statelor membre și al UE, cu implicarea activă a partenerilor sociali și a societății civile. Planul propune, de asemenea, obiective principale în materie de ocupare a forței de muncă, de competențe și de protecție socială, pe care UE va trebui să le îndeplinească până în 2030.

 

Este o ocazie pentru Europa să își actualizeze cadrul de reglementare în domeniul social, integrând totodată cu succes transformările determinate de noile evoluții societale, tehnologice și economice și de consecințele socioeconomice ale pandemiei. Comisia a început deja să pună în aplicare principiile pilonului, propunând inițiative precum „Sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor” și „Salarii minime adecvate în 2020”. Comisia prezintă astăzi și o Recomandare referitoare la un sprijin activ eficace pentru ocuparea forței de muncă în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 (EASE), cu scopul de a sprijini o redresare generatoare de locuri de muncă.

 

Obiectivele UE pentru concretizarea unei ambiții comune până în 2030

Planul de acțiune stabilește trei obiective principale pe care UE trebuie să le îndeplinească până în 2030:

  • cel puțin 78 % dintre persoanele cu vârste între 20 și 64 de ani să aibă un loc de muncă;
  • cel puțin 60% dintre adulți să participe anual la cursuri de formare;
  • numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială să fie redus cu cel puțin 15 milioane.

Noile obiective principale pentru 2030 sunt compatibile cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU și susțin ambiția comună de a realiza o Europă socială puternică. Aceste obiective, împreună cu un tablou de bord social revizuit, îi vor permite Comisiei să monitorizeze progresele statelor membre în cadrul semestrului european. Comisia invită Consiliul European să aprobe aceste trei obiective și face apel la statele membre să își definească propriile obiective naționale pentru a contribui la acest efort.

 

Furnizarea unui sprijin activ eficace pentru ocuparea forței de muncă (EASE)

Comisia prezintă astăzi, ca o acțiune concretă în temeiul principiului 4 al pilonului, o recomandare referitoare la un sprijin activ eficace pentru ocuparea forței de muncă în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 (EASE).

Prin această recomandare, Comisia le oferă statelor membre orientări concrete cu privire la măsurile de politică, sprijinite de posibilitățile de finanțare ale UE, care sunt necesare pentru a realiza o tranziție progresivă de la măsurile de urgență luate pentru a menține locurile de muncă în contextul crizei actuale la noile măsuri necesare pentru o redresare generatoare de locuri de muncă. Recomandarea promovează crearea de locuri de muncă și tranzițiile profesionale de la sectoarele în declin la sectoarele în expansiune, în special la cel digital și la cel ecologic. Aceste noi măsuri ar trebui să conțină trei elemente:

  • stimulente pentru angajare și sprijin antreprenorial;
  • oportunități de perfecționare și recalificare;
  • un sprijin mai mare din partea serviciilor de ocupare a forței de muncă.

Pentru finanțarea măsurilor EASE, statele membre pot recurge la fondurile UE disponibile, inclusiv la Mecanismul de redresare și reziliență și la Fondul social european Plus.

 

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Articolul complet poate fi accesat pe:

https://ec.europa.eu/romania/news/20210304_pilonul_european_al_drepturilor_sociale_ro 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top