Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Dec 21, 2020

Egalitatea de gen: Comisia asigură excelența și îmbunătățește echilibrul de gen în domeniul arbitrajului comercial și al arbitrajului în materie de investiții 

 

Egalitatea de gen:

Comisia asigură excelența și îmbunătățește echilibrul de gen

în domeniul arbitrajului comercial și al arbitrajului în materie de investiții

 

 

 

Comisia Europeană a instituit un nou sistem de numire a arbitrilor însărcinați cu soluționarea litigiilor în cadrul acordurilor comerciale și de investiții ale UE. Prin acest nou sistem, Comisia urmărește accelerarea aplicării efective a acordurilor comerciale și asigurarea echilibrului de gen.

 

Scopul cererii de candidaturi pentru posturile de arbitri lansate astăzi este asigurarea excelenței și abordarea dezechilibrului de gen din cadrul rezervei de arbitri existente la nivelul UE. De asemenea, Comisia a instituit un nou sistem de selecție a candidaților, care va garanta că toți arbitrii îndeplinesc cele mai înalte standarde profesionale și etice. Pe lângă aceste eforturi, Comisia a aderat la Angajamentul privind reprezentarea egală în domeniul arbitrajului, al cărui scop este de a spori gradul de reprezentare a femeilor în domeniul soluționării litigiilor internaționale.

 

„Căutăm candidați excepționali și înalt calificați pentru soluționarea litigiilor comerciale. În cadrul cererii lansate astăzi, ne-am angajat, de asemenea, să îmbunătățim echilibrul de gen în comunitatea arbitrajului. Acest demers se încadrează în angajamentul durabil al Comisiei Europene de a asigura echilibrul de gen în toate domeniile vieții profesionale și private, ceea ce reprezintă una dintre valorile noastre fundamentale. De asemenea, vom acorda o atenție deosebită echilibrului geografic,” a declarat Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv și comisar pentru comerț. „Recrutarea unor arbitri excelenți pentru soluționarea litigiilor face parte din procesul nostru general de modernizare a instrumentelor și mecanismelor de aplicare a dispozițiilor în materie comercială.”

 

Vicepreședintele executiv Valdis Dombrovskis a trimis astăzi o scrisoare în care confirmă aderarea Comisiei la Angajamentul privind reprezentarea egală în domeniul arbitrajului în cadrul activităților Comisiei de soluționare a litigiilor comerciale și în materie de investiții. Aderenții la această inițiativă se angajează să întreprindă o serie de acțiuni pentru a asigura o reprezentare echilibrată a femeilor și a bărbaților, cu scopul de a realiza paritatea deplină de gen în domeniul soluționării litigiilor internaționale în ceea ce privește numirile pentru listele de experți și pentru soluționarea unor litigii specifice.

 

Prima aplicare concretă a principiilor angajamentului va fi procesul de recrutare lansat în colaborare cu statele membre ale UE, care urmărește să atragă arbitri pentru soluționarea atât a litigiilor dintre state, cât și a litigiilor legate de comerț și de dezvoltarea durabilă. Cererea de exprimare a interesului va fi deschisă până la 1 februarie 2021, iar instrucțiunile pentru candidați pot fi consultate pe site-ul Direcției Generale Comerț a Comisiei Europene. Ulterior, va fi publicată o a treia cerere de exprimare a interesului, în domeniul soluționării litigiilor în materie de investiții.

 

Obiectivul prezentei cereri este de a crea două rezerve de candidați din rândul cărora se vor face numirile, una pentru soluționarea litigiilor dintre state în materie de drept comercial, iar cealaltă pentru aspectele legate de comerț și de dezvoltarea durabilă.

 

Candidații vor trebui să demonstreze că posedă cunoștințe și experiență în domeniul dreptului comercial sau al investițiilor ori în chestiuni legate de comerț și de dezvoltarea durabilă, precum și în materie de soluționare a litigiilor internaționale.

 

Comisia s-a angajat să realizeze o Uniune a egalității. Aceasta înseamnă că trebuie să ia măsuri pentru promovarea independenței economice egale a femeilor și bărbaților, pentru eliminarea diferenței de remunerare dintre femei și bărbați, pentru asigurarea echilibrului de gen la nivel decizional, încetarea violenței de gen și promovarea egalității de gen în afara granițelor UE. Angajamentul privind reprezentarea egală în domeniul arbitrajului și asigurarea echilibrului de gen în procesul de recrutare a arbitrilor vor contribui la îndeplinirea obiectivului Comisiei de a realiza egalitatea de gen în domeniul soluționării litigiilor.

 

UE a preluat deja poziția de lider în acest domeniu, propunând, în cadrul eforturilor sale de a crea un tribunal multilateral pentru investiții, să se asigure diversitatea de gen la numirea arbitrilor.

 

Context

După stabilirea rezervelor, Comisia va propune persoanele care să fie numite fie pentru cauze specifice, pe măsură ce apar litigiile, fie pentru listele de experți, instanțele și tribunalele instituite în temeiul acordurilor comerciale încheiate de UE cu țări terțe. În ceea ce privește persoanele propuse pentru liste de experți sau tribunale prestabilite, decizia finală cu privire la numiri va fi luată prin consens cu țara terță care este parte la acord și după aprobarea sa de către Consiliul Uniunii Europene.

Procedura de stabilire a rezervelor va fi obiectivă și transparentă. Comisia va institui un comitet de selecție format din patru foști judecători sau cadre universitare de rang superior cu experiență, care vor evalua candidații. Comitetul de selecție va examina candidații pentru a se asigura că aceștia dețin experiența necesară în temeiul acordurilor UE și al altor cerințe aplicabile, precum dovedirea independenței lor sau respectarea unor standarde etice înalte. Sistemul de selecție este similar cu cel utilizat pentru evaluarea judecătorilor candidați pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

 

Informații suplimentare

Pagina web a Comisiei privind soluționarea litigiilor și informații actualizate cu privire la acest proces

* A se vedea punctul 21 din propunerea înaintată UNCITRAL de către UE și statele sale membre https://undocs.org/en/A/CN.9/WG.III/WP.159/Add.1 și https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1972

 

Sursa articolului: Comunicat de presa https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_2485

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top