Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Feb 23, 2021

Cum intenționează Uniunea Europeană să ajungă la o economie circulară până în 2050? 

 

 

Cum intenționează Uniunea Europeană să ajungă la o economie circulară până în 2050?

 

 


Planul de acțiune al UE pentru economia circulară și ce alte măsuri plănuiesc deputații europeni pentru a reduce deșeurile și a face produsele mai sustenabile.

 

Dacă vom continua să exploatăm resursele în ritmul actual, până în 2050 am avea nevoie de resursele a trei planete Pământ. Limitarea resurselor și problemele climatice ne impun ca până în 2050 să trecem de la o societate de tipul „iei-produci-arunci” la o economie întru totul circulară, fără substanțe toxice, sustenabilă și care să absoarbă tot atât carbon cât emite.

 

Criza actuală a scos în evidență neajunsuri ale lanțurilor de resurse și ale lanțurilor valorice care afectează IMM-urile și industria. O economie circulară va reduce emisiile de dioxid de carbon și, în același timp, va stimula creșterea economică și va crea locuri de muncă.

 

Planul de acțiune al UE pentru economia circulară

În acord cu obiectivul Uniunii de a atinge neutralitatea climatică până în 2050 în cadrul Pactului verde, Comisia Europeană a propus, în martie 2020, un nou Plan de acțiune pentru economia circulară. Acesta se axează pe prevenirea producerii de deșeuri și pe gestionarea lor și este menit să impulsioneze creșterea economică, competitivitatea și păstrarea poziției de leadership a Uniunii în domeniu.

În sesiunea plenară din februarie, Parlamentul a cerut reguli mai stricte pentru reciclare și obiective obligatorii privind utilizarea și consumul de materiale pentru 2030.

 

Trecerea la produse sustenabile

Pentru a realiza o piață europeană a produselor sustenabile, neutre din punct de vedere climatic și eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, Comisia propune ca Directiva privind proiectarea ecologică să se aplice și produselor fără impact energetic. Deputații europeni doresc ca noile norme să intre în vigoare în 2021.


Deputații susțin și inițiative care combat durata de viață limitată a produselor (obsolescența programată), prin creșterea durabilității și a posibilității de a le repara, precum și prin consolidarea drepturilor consumatorilor cum ar fi dreptul la reparare

Ei insistă asupra ideii de informare corectă a consumatorilor cu privire la impactul asupra mediului al produselor și serviciilor pe care le cumpără și cer Comisiei să facă propuneri care să combată „dezinformarea ecologică” (așa numitul "greenwashing").

 

Să facem sectoarele-cheie circulare

Ca să obținem o economie pe deplin circulară, circularitatea și sustenabilitatea trebuie introduse în toate etapele lanțului valoric, de la proiectare la producție și, într-un final, la consumator. Planul de acțiune al Comisiei Europene stabilește șapte domenii vitale pentru a ajunge la economia circulară: materialele plastice, materialele textile, deșeurile de echipamente electrice și electronice, alimentele, apa și substanțele nutritive, ambalajele, bateriile și vehiculele, clădirile și construcțiile.

 

Materialele plastice

Deputații susțin Strategia europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară, cu ajutorul căreia ar urma să se renunțe treptat la folosirea microparticulelor de plastic.

Materialele textile

Pentru producția de materiale textile se folosesc multe materii prime și multă apă, dar mai puțin de 1% din aceste materiale sunt reciclate. Deputații europeni doresc să se adopte noi măsuri împotriva eliberării de microfibre în mediu și standarde mai stricte pentru consumul de apă.

 

Electronica și TIC

Deșeurile de echipamente electronice și electrice sunt deșeurile care se înmulțesc cel mai rapid în Uniunea Europeană și mai puțin de 40 % din ele sunt reciclate. Deputații europeni vor ca Uniunea să încurajeze fabricarea unor produse care să dureze mai mult, grație posibilității de a le reutiliza și de a le repara.


Alimentele, apa și substanțele nutritive

Se estimează că în Uniune 20% din totalul alimentelor produse se pierd sau se aruncă la gunoi. Deputații în Parlamentul European cer ca, până în 2030, risipa alimentară să fie redusă la jumătate în cadrul Strategiei „De la fermă la consumator”.


Ambalajele

În 2017, deșeurile de ambalaje au atins un nivel record în Europa. Noile reguli urmăresc ca toate ambalajele de pe piața Uniunii să poată fi reutilizate sau reciclate până în 2030.


Bateriile și vehiculele

Deputații în Parlamentul European analizează propuneri care prevăd ca producția tuturor bateriilor de pe piața Uniunii și materialele din care sunt fabricate să aibă o amprentă de carbon redusă și să respecte drepturile omului, standardele sociale și ecologice.


Construcțiile și cădirile

Construcțiile produc peste 35 % din totalul deșeurilor din Uniune. Deputații europeni doresc să prelungească durata de viață a clădirilor, să stabilească obiective de reducere a amprentei de carbon a materialelor de construcție și cerințe minime privind utilizarea eficientă a resurselor și eficiența energetică.

 

Gestionarea și transportul deșeurilor

Uniunea Europeană produce mai bine de 2,5 miliarde de tone de deșeuri pe an, care provin, în cea mai mare parte, din gospodării. Deputații europeni îndeamnă statele membre să recicleze mai mult și să crească calitatea reciclării, să renunțe la depozitarea deșeurilor în aer liber și să reducă la minimum incinerarea lor.
 

Sursa articolului:https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20210128STO96607/cum-doreste-ue-sa-obtina-o-economie-circulara-pana-in-2050

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top