Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Dec 3, 2020

Educația și formarea profesională în Uniunea Europeană 

 

 

Educația și formarea profesională în Uniunea Europeană

 

 

 

Uniunea Europeană contribuie la îmbunătățirea calității educației prin încurajarea cooperării dintre statele membre și prin completarea acțiunilor naționale. Erasmus+ oferă oportunități pentru persoanele de toate vârstele și le permite tinerilor în special să studieze, să se formeze, să dobândească experiență de muncă sau să facă voluntariat în străinătate.

 

Investiția în educație și formare profesională reprezintă pentru oameni cheia viitorului, în special dacă sunt tineri. Conform unui raport din 2015, în Uniunea Europeană există încă peste 4,4 milioane de persoane care au părăsit timpuriu școala, iar unul din patru adulți are un nivel scăzut de competențe, ceea ce îngreunează accesul lor pe piața muncii și participarea deplină la societate.

 

Țările Uniunii Europene sunt responsabile pentru propriile sisteme de educație și formare profesională, însă Uniunea Europeană le ajută să atingă un nivel al educației de calitate prin schimbul de bune practici, stabilind obiective și criterii de referință și furnizând finanțare și expertiză.

 

Strategia Uniunii Europene pentru educație și formare urmărește atingerea următoarelor obiective:
- transformarea în realitate a învățării pe tot parcursul vieții și a mobilității;
- îmbunătățirea calității și a eficienței educației și formării;
- promovarea echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active; și
- stimularea creativității și a inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de educație și de formare profesională.

 

Erasmus+, programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport, contribuie la combaterea șomajului în rândul tinerilor prin stimularea dezvoltării personale, a competențelor și a capacității de inserție profesională ale tinerilor. Cu un buget total de 14,7 miliarde EUR, acesta va sprijini peste 4 milioane de persoane (majoritatea tineri) să studieze, să se formeze, să dobândească experiență de muncă sau să facă voluntariat în altă țară. Erasmus+ extinde perspectivele de angajare și dezvoltarea personală a tinerilor, oferindu-le competențele de care au nevoie pe piața muncii și în societate atât în prezent, cât și în viitor. Comisia Europeană și-a propus să dubleze finanțarea pentru Erasmus la 30 de miliarde EUR în cadrul următorului buget pe termen lung al UE (2021-2027).

 

Uniunea Europeană a creat o serie de alte inițiative pentru a facilita studiile, formarea profesională sau munca în străinătate. Țările europene, sindicatele și patronatele cooperează pentru a îmbunătăți educația și formarea profesională prin intermediul procesului de la Copenhaga. Printre rezultate se numără Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională și rețeaua de asigurare a calității, care îi sprijină pe oameni să lucreze și să studieze în străinătate. Procesul Bologna și Spațiul european al învățământului superior facilitează circulația persoanelor între sistemele de educație din Europa prin promovarea recunoașterii reciproce a perioadelor de studiu, a calificărilor comparabile și a standardelor uniforme de calitate.

 

Setul de documente Europass îi sprijină pe lucrători să își depună candidatura pentru locuri de muncă în străinătate, prezentându-și competențele și calificările într-un format standard la nivel european, mai ușor de înțeles de către angajatori.

 

Limba: RO - Sorin Angheluta

Sursa: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fc43558a-18cf-11eb-b57e-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Selectedpublications&WT.ria_c=41957&WT.ria_f=5710&WT.ria_ev=search

 

Sursa articolului:

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top