Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Jun 13, 2014

ANUNT ACHIZITIE SERVICII EXPERT CONTABIL 

Asociatia „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila CIF 18049511, cu sediul în Braila, Statiunea Lacu Sarat, Aleea Principala, vila Lacramioara, beneficiar al finantarii nerambursabile din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2: „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii“, Domeniul Major de interventie 2.1. "Tranzitia de la scoala la viata activa" cu titlul proiectului “DE LA TEORIE LA PRACTICA” contract de finantare nr. POSDRU/161/2.1/G/133595 aduce la cunostinta intentia de a achizitiona:

 

Servicii expert contabil– CPV 79211000 – 6

 

Serviciile de expert contabil vor fi prestate in conformitate cu contractul de finantare mai sus mentionat si constau in verificarea si certificarea evidentilor contabile sintetice si analitice aferente activitatilor cuprinse in fiecare cerere de rambursare din cadrul proiectului “DE LA TEORIE LA PRACTICA”.

 

Selectia se va face pe baza criteriului pretul cel mai scazut

 

Contractul va fi incheiat pe o perioada de 18 luni, de la data semnarii lui, dar nu mai tarziu de 16.06.2014.

Proiectul se va derula in perioada 29 aprilie 2014 – 29 octombrie 2015.

Ofertantii sunt rugaţi ca pana la data de 16.06.2014 ora 11:00 să contacteze achizitorul pentru obtinerea de informaţii suplimentare la sediul Asociatiei CIDIEDD Braila sau la tel: 0239/652706 fax: 0239/652707, e-mail: cid.braila@infocid.ro, persoana de contact Director Executiv, BASUC Simona.

Urmand ca pana la 16.06.2014 ora 14:00 sa depuna eventualele oferte la aceeasi adresa.

 

Va mentionam ca prezentul anunt are atasat caietul de sarcini pentru serviciul de expert contabil, cu caracter orientativ, pentru ca ofertele sa fie conforme cerintelor noastre.


 

anunt

Back to Top