Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Sep 12, 2014

Anunt achizitie materiale consumabile ANUNT ACHIZITIE

 MATERIALE CONSUMABILE

 

Asociatia „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila CIF 18049511, cu sediul în Braila, Statiunea Lacu Sarat, Aleea Principala, vila Lacramioara, beneficiar al finantarii nerambursabile din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1: „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazata pe cunoastere“, Domeniul Major de interventie 1.1. "Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate" prin proiectul „Edu C.A.T – Calitate, Asistenta, Training in educatie”, nr. de identificare contract POSDRU/154/1.1/G/141306, aduce la cunostinta intentia de a achizitiona materiale consumabile.

Selectia se va face pe baza criteriului “cel mai mic pret”.

 Ofertele vor fi depuse pana la data de 17.09.2014 ora 16:00 la sediul Asociatiei, in plic sigilat insotit de adresa de inaintare.

 Va mentionam ca prezentul anunt are atasat documentatia de atribuire

 
 

Back to Top