Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Nov 27, 2020

Strategii europene pentru competențe 

 

Strategii europene pentru competențe

 

 

 

În cadrul politicilor europene, politicile referitoare la competențe au luat amploare.

 

În documentele politice strategice recente, acestea sunt recunoscute ca un factor important pentru menținerea și consolidarea competitivității internaționale a Europei și a bunăstării cetățenilor, ca ingredient esențial pentru politici digitale, ecologice și sociale eficiente.

 

În același sens, politicile europene de redresare includ oportunități de finanțare pentru dezvoltarea competențelor. Proclamat de toate cele trei instituții europene în noiembrie 2017, European Pillar of Social Rights reprezintă un program de politică cuprinzător care acoperă ocuparea forței de muncă, incluziunea socială și educația. Este demn de remarcat faptul că programul de 20 de puncte începe cu educația, care apare și în alte două principii. Pe scurt, Pilonul social ancorează dreptul la educație și formare de calitate într-o perspectivă pe tot parcursul vieții, inclusiv compensarea pentru dezavantaje sociale, dreptul șomerilor de a primi formare și dreptul lucrătorilor la formare, indiferent de tipul lor de contract.

 

În decembrie 2019, noua Comisie a publicat European Green New Deal, care dedică o secțiune specifică educației și formării și o altă cercetării. Acesta solicită activarea școlilor, a instituțiilor de formare și a universităților pentru a promova cunoștințele, abilitățile și atitudinile privind schimbările climatice și dezvoltarea durabilă.

Comisia intenționează să sprijine această dezvoltare printr-un cadru european de competențe, precum și prin utilizarea rețelelor UE de programe de formare a profesorilor. Mai mult, Fondul social european + va contribui la asigurarea recalificării personalului din sectoarele în scădere către sectoarele cu cerere în creștere și pentru ajustarea competențelor datorită schimbării profilurilor și proceselor de locuri de muncă.

 

În ceea ce privește cercetarea, Comisia se angajează să promoveze colaborarea între instituțiile de învățământ superior, organizațiile de cercetare și companii.

În februarie 2020, Comisia a emis strategia europeană pentru transformarea digitală „Conturarea viitorului digital al Europei”, plasând investițiile în competențele digitale ca primul punct politic în primul dintre cei trei piloni ai săi „Tehnologia care funcționează pentru oameni” (ceilalți doi piloni fiind „O economie digitală echitabilă și competitivă” și „O societate deschisă, democratică și durabilă”).
 

Având în vedere relevanța atribuită educației și abilităților, va fi important să se instituie suficient sprijin politic și financiar, împreună cu monitorizarea pe termen lung la nivel european, pentru a se asigura că politicile de redresare din statele membre echilibrează sprijinul pentru cererea și oferta de muncă, pentru companii și pentru cetățeni. Acest lucru este și mai relevant în perioadele de recesiune economică, întrucât bugetele se vor înrăutăți din cauza scăderii veniturilor fiscale și a creșterii costurilor de asistență socială, cu o atenție politică îndreptată spre sprijin pentru companii.

Sursa: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f569c0c5-2e03-1...

 Limba: RO

de Sorin Angheluta

Sursa: https://epale.ec.europa.eu/ro/blog/strategii-europene-pentru-competente

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top