Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Nov 17, 2020

Formarea profesionala. Calificarea 

 

Formarea profesionala

 

Calificarea

 

 

 

Atunci cand doresti să te angajezi undeva esti intrebat de calificarile pe care le ai. In principiu toată lumea stie că pentru a dovedi că ai o anumită calificare trebuie să ai o diplomă care să ateste acest lucru, dar mult mai putină lume stie exact care sunt conditiile legale pentru a obtine o diplomă si ce trebuie să faci concret pentru a te califica intr-o meserie.Potrivit definitiei din DEX:

CALIFICÁREcalificări, s. f. Acțiunea de a (se) califica și rezultatul ei; pregătire într-un anumit domeniu de activitate profesională; calificație. ♦ Etapă eliminatorie într-un concurs sau într-o competiție sportivă, pentru selectarea concurenților. – V. califica. 

In cazul formării profesionale aplicabilă este: “pregătire într-un anumit domeniu de activitate profesională”. Conceptul de calificare este strans legat de cel de formare profesionala. Calificarea, respectiv recalificarea, reprezintă pregătirea si formarea profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăsoare activităţi specifice uneia sau mai multor ocupaţii.Formarea profesională incepe cu etapa de “pregatire profesionala” realizată prin pregatirea scolară, liceală sau universitară. In functie de institutiile de invătămant absolvite si de specializare, potrivit legislatiei romanesti, absolventul poate obtine o anumită calificare care ii dă dreptul să profeseze intr-o anumită meserie.

Cei care frecventeaza institutii de invătămant care la final nu oferă o calificare (ex: liceele teoretice), pentru a se califica intr-o anumită meserie si a obtine o recunoastere oficială, sunt nevoiti să urmeze cursuri autorizate de formare profesională a adultilor. Formarea profesională iniţială a adulţilor asigură pregătirea necesară pentru dobândirea competenţelor profesionale minime necesare pentru obţinerea unui loc de muncă.

Participarea la cursuri de formare profesională este recomandată si celor care la finalizarea scolii obtin o diplomă care atestă că sunt calificati intr-o anumită meserie dar care doresc să-si imbunătătească cunostintele practice pentru a fi mai bine adaptati la conditiile locului de muncă.

Formarea profesională continuă este ulterioară formării iniţiale şi asigură adulţilor fie dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competenţe. 

 

Potrivit Metodologie de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor - aprobată prin O.M. nr. 5202/08.10.2003, art. 6, alin.1, 2 si 3:

(1) În vederea autorizării, programul de formare profesională trebuie să cuprindă:
a) date de identificare a programului de formare profesională;
b) condiţiile de acces;
c) obiectivele exprimate în competenţele profesionale ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul de formare profesională, în concordanţă cu standardele ocupaţionale recunoscute la nivel naţional;
d) durata de pregătire;
e) locul de desfăşurare;
f) formele de organizare a programului de formare profesională;
g) planul de pregătire;
h) numărul de participanţi;
i) procedura de evaluare a programului de formare profesională;
j) programa de pregătire, care este prezentată în Anexa nr. 2;
k) modalităţile de evaluare a participanţilor la programul de formare profesională, care sunt prezentate în Anexa nr.3.

 

(2) Resursele necesare desfăşurării programelor de formare profesională sunt:
a) resurse umane;
b) resurse materiale;
c) resurse financiare.
 

(3) Programele cadru, aprobate conform legii, trebuie respectate în proporţie de minimum 75%.

 

Durata minimă a programului de formare profesională, exprimată în ore de pregătire, pentru pregătirea teoretică şi practică, pentru care se eliberează certificat de calificare profesională, pe niveluri de calificare este de:

a) 360 ore pentru nivelul 1 de calificare;
b) 720 ore pentru nivelul 2 de calificare;
c) 1080 ore pentru nivelul 3 de calificare.
 

Timpul alocat programului de formare profesională va fi corelat cu scopul, obiectivele, conţinuturile şi strategiile de realizare. Activităţilor aplicative li se alocă cel puţin două treimi din durata totală a programului de formare. (Art.7, alin.1, 2, 3)

 

Numărul maxim de participanţi pe grupa de formare profesională este:
a) 28 persoane pentru pregătirea teoretică;
b) 14 persoane pentru pregătirea practică.

Prevederile de la alin.(1) nu se aplică în cazul prelegerilor. (Art.8, alin.1, 2)

 

In prezent, conform Ordin nr.1.228 din 3 iulie 2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-2 care trebuie implementate de către cei care organizează cursuri de perfecționare, formare, instruire și workshopuri pentru adulți, art.5 sunt prevazute urmatoarele  măsurile de prevenire și protecție pentru perioada activităților teoretice și practice:

1. Înainte de începerea activităților de pregătire teoretică/ practică/examinare se vor realiza curățenia și dezinfecția minuțioasă a încăperii, suprafețelor, echipamentelor cu substanțe biocide/virucide avizate, urmate de aerisirea spațiilor minimum 10 minute.
2. Spațiile trebuie aerisite și în pauzele de curs.
3. La intrarea în sălile de pregătire teoretică/practică/ examinare vor fi amplasate dispensere cu soluții dezinfectante pe bază de alcool, iar accesul în sală se va realiza doar după dezinfectarea mâinilor.
4. Activitatea de pregătire teoretică se va desfășura în grupe cu un număr maxim de 20 de cursanți, iar cea practică în grupe cu maximum 15 cursanți, în funcție de spațiul aflat la dispoziție - cu păstrarea distanței de minimum 1,5 m între două persoane/ cursanți.
5. Organizarea programului de funcționare a grupelor aflate în procesul de formare se va face astfel încât să existe o decalare de începere a programului, având în vedere evitarea aglomerării spațiilor comune (holuri, toalete etc.).
6. Cursanții, formatorii și toți ceilalți angajați ai unității au obligația de a purta corect în spațiile închise masca de protecție.
7. Se vor face pauze de cel puțin 15 minute, la fiecare 45 de minute de activitate, timp în care se va efectua obligatoriu aerisirea sălilor.
8. Se va realiza dezinfecția regulată a mânerelor ușilor (săli de curs, recepție, toalete etc.) după fiecare pauză.
9. amplasarea la ieșirea din sediu a unor pubele cu capac și cu pedală prevăzute cu saci de plastic în care vor fi eliminate măștile faciale și mănușile;
10. În incinta centrelor de formare profesională vor avea acces doar cursanții activi; înscrierile noilor cursanți și eliberarea certificatelor de absolvire se vor face pe bază de programare telefonică sau on-line, evitând astfel aglomerarea de persoane în spațiile de recepție/așteptare.
 

Resursele umane ale programului de formare profesională se referă la persoanele cu atribuţii de instruire teoretică şi practică, denumite în continuare formatori. Pentru a fi autorizaţi, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au profilul sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire.

Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizaţi furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor şi pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire;

Pe durata efectuării practicii la agenţii economici, supravegherea şi îndrumarea participanţilor la program sunt asigurate atât de formatori numiţi de furnizorul de formare profesională, cât şi de personal de specialitate numit de agentul economic. (Art.10, alin.1, 2, 3, 4 - Metodologie de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor - aprobată prin O.M. nr. 5202/08.10.2003)

 

În cazul programelor de formare profesională finalizate cu certificate de calificare, formatorul elaborează proiecte didactice pentru fiecare din temele cuprinse în module/discipline, după caz, care sunt prezentate la solicitarea persoanelor însărcinate să efectueze monitorizarea sau după caz controlul activităţii de formare profesională. Modelul proiectului didactic este prezentat în Anexa nr.4. (Art.12, alin.1, 2 - Metodologie de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor - aprobată prin O.M. nr. 5202/08.10.2003)

 

Surse:

  • Ce este o calificare si cum se obtine? https://e-calificare.ro/resurse-ce-este-o-calificare-si-cum-se-obtine
  • Metodologie de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor - aprobată prin O.M. nr. 5202/08.10.2003
  • ORDIN nr. 1.228 din 3 iulie 2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-2 care trebuie implementate de către cei care organizează cursuri de perfecționare, formare, instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, precum și unele activități specifice organizate de către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice și cele din domeniul diplomatic

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top