Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Sep 5, 2014

Anunt atribuire servicii informare si publicitate 

ANUNT ATRIBUIRE  

SERVICII INFORMARE SI PUBLICITATE

 

I. DATE ACHIZITOR
Asociatia „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila, CIF 18049511, cu sediul în Braila, Statiunea Lacu Sarat, Aleea Principala, vila Lacramioara, beneficiar al finantarii nerambursabile din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1: „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazata pe cunoastere“, Domeniul Major de interventie 1.1. "Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate" cu titlul „Edu C.A.T – Calitate, Asistenta, Training in educatie”, nr. de identificare contract POSDRU/154/1.1/G/141306.
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA
Servicii informare si publicitate in cadrul proiectului „Edu C.A.T – Calitate, Asistenta, Training in educatie”
 
Durata contractului: 16  luni.
 
Descrierea obiectului contractului:
Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii informare si publicitate in cadrul proiectului „Edu C.A.T – Calitate, Asistenta, Training in educatie”
 
Sursa de finanţare: proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi finantat din bugetul Asociatiei CIDIEDD Braila.
 
Procedura aplicata: achizitie directă
Data publicarii anuntului de participare: 27.08.2014
 
III. ATRIBUIREA
Numarul ofertelor primite: 1
 
Oferta declarata castigatoare :
• Ofertant: S.C. EDMUNT MEDIA SERV S.R.L.
• Valoarea contractului: 411,68 lei cu TVA
 

Back to Top