Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Oct 9, 2020

DIFERENȚA DINTRE PROGRAMELE DE FORMARE ȘI CELE EVALUARE 

 

 

DIFERENȚA DINTRE PROGRAMELE DE FORMARE ȘI CELE EVALUARE

 

 

 

Auzim tot mai mult despre cerințele angajatorilor cu privire la calificare și deținerea unei diplome care să ateste cunoștințele personalului. Într-o lume în care accesul la informații și posibilitățile de a învața meserie pe cont propriu sunt tot mai des întâlnite devine necesară deținerea unui document care să demonstreze calificarea.

În funcție de nivelul de cunoștințe pe care îl ai, diploma (certificatul) poate fi dobândită prin două modalități:

  • Dacă cunoști meserie cea mai bună variantă este evaluarea competențelor profesionale, adică a ceea ce știi deja să faci;
  • Dacă nu cunoști meserie soluția este participarea la un curs de formare profesională, unde vei învăța de la început tot ceea ce este necesar.

 

Prin procesul de evaluare şi certificare competenţele sunt demonstrate /certificate, în timp ce, prin formarea profesională acestea sunt formate.

Astfel, evaluarea competenţelor se adresează acelor persoane care au deja experienţa în muncă şi urmăresc, în principal, obţinerea unui certificat care să le ateste competenţele, în timp ce, cursurile de formare profesională se adresează persoanelor care doresc să înveţe o meserie.

Astfel, dacă cunoști meserie și ai experiență în practicarea ei, fie și doar ca pasiune, nu mai este necesar să urmezi un curs, ci poți opta direct pentru evaluarea competențelor. Asta înseamnă că vei susține un examen prin care să dovedești că știi meserie și vei primi diploma fără a mai merge la un curs.

Ambele programe (atât cele de formare cât și cele de evaluare) sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări.

Potrivit O.G.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, art.2, alin.1, 2 si 3:

(1) Adulţii au drepturi egale de acces la formare profesională, fără discriminări pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă. Programele de formare profesională se pot realiza atât în limba română, cât şi în limbile minorităţilor naţionale sau într-o limbă de circulaţie internaţională;
(2) Societăţile reglementate de Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, companiile şi societăţile naţionale, regiile  autonome şi alte unităţi aflate sub autoritatea administraţiei publice centrale sau locale, unităţile şi instituţiile finanţate din fonduri bugetare şi extrabugetare, denumite în continuare angajatori, vor lua toate măsurile să asigure condiţii salariaţilor pentru a avea acces la formare profesională. Drepturile şi obligaţiile ce revin angajatorilor şi salariaţilor în perioada în care salariaţii participă la programele de formare profesională vor fi prevăzute în contractul colectiv sau, după caz, în contractul individual de muncă;
(3) Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot participa, în condiţiile legii, la programele de formare profesională organizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau de alţi furnizori de formare profesională autorizaţi, în condiţiile legii.

 

Formarea profesională a adulţilor are ca principale obiective, art.4:

a) facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii;
b) pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creşterea competitivităţii forţei de muncă;
c) actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de bază, precum şi în ocupaţii înrudite;
d) schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificări ale capacităţii de muncă;
e) însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi procedee moderne necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
f) promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii.

 

Diploma obținută

În urma finalizării unui program de evaluare profesională primești un certificat de competențe profesionale, iar în cazul finalizării unui curs de formare profesională primești un certificat de calificare profesională.

Ambele diplome au aceeași valoare și ambele demonstrează că ai dreptul să lucrezi în calificarea (meseria) pentru care ai susținut examenul.

Certificatul de competențe profesionale, emis de A.N.C. (Autoritatea Natională pentru Calificări), este recunoscut la nivel național de către Ministerul Muncii și Ministerul Educației, iar apostilat și tradus este recunoscut la nivel internațional.

El îți oferă dreptul legal de a lucra în meseria pentru care l-ai obținut și de a fi angajat pe un post superior celui de muncitor necalificat.

Certificatele obţinute, fie în urma unui curs de calificare sau a unui curs de iniţiere / perfecţionare fie în urma unei evaluări, au aceeași valoare pe piața muncii.

 

Surse:

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top