Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Sep 15, 2020

Concediile pentru formare profesionala 

 

 Concediile pentru formare profesionala

 

 

In cazul in care angajatul solicita participrea la programele de formare profesionala, acesta trebuie sa suporte cheltuielile de participare. In aceast caz, angajatul va beneficia de (1):

  • toate drepturile salariale detinute pe toata durata programului de formare profesionala;
  • vechime in munca pe toata perioada derularii programului de formare profesionala, aceasta fiind considerata stagiu de cotizare pentru sistemul asigurarilor sociale de stat;
  • dreptul la concediu pentru pregatire profesionala pentru o perioada de 80 de ore sau 10 zile, in cazul concediului cu plata.

 

Trebuie avut in vedere ca angajatul poate beneficia de concediu fractionat pentru formare profesionala. De obicei, in aceste situatii este vorba de sustinerea unor examene universitare pentru promovarea in anul urmator sau pentru absolvirea unei forme de invatamant (1).

 

In acelasi timp, angajatii nu pot cere incetarea contractului individual de munca pe perioada desfasurarii programului de formare profesionala, daca programul este initiat de catre angajator. In caz contrar, angajatul va trebuie sa suporte toate cheltuielile necesare pentru pregatirea profesionala(1).

 

Conform Codului Muncii SECTIUNEA 2:

 

Articolul 154

(1) Salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesionala.
(2) Concediile pentru formare profesionala se pot acorda cu sau fara plata.

 

Articolul 155

(1) Concediile fara plata pentru formare profesionala se acorda la solicitarea salariatului, pe perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa.
(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai daca absenta salariatului ar prejudicia grav desfasurarea activitatii.

 

Articolul 156

(1) Cererea de concediu fara plata pentru formare profesionala trebuie sa fie inaintata angajatorului cu cel putin o luna inainte de efectuarea acestuia si trebuie sa precizeze data de incepere a stagiului de formare profesionala, domeniul si durata acestuia, precum si denumirea institutiei de formare profesionala.

(2) Efectuarea concediului fara plata pentru formare profesionala se poate realiza si fractionat in cursul unui an calendaristic, pentru sustinerea examenelor de absolvire a unor forme de invatamant sau pentru sustinerea examenelor de promovare in anul urmator in cadrul institutiilor de invatamant superior, cu respectarea conditiilor stabilite la alin. (1) .

 

Articolul 157

(1) In cazul in care angajatorul nu si-a respectat obligatia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesionala in conditiile prevazute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesionala, platit de angajator, de pana la 10 zile lucratoare sau de pana la 80 de ore.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1) indemnizatia de concediu va fi stabilita conform art. 150.

(3) Perioada in care salariatul beneficiaza de concediul platit prevazut la alin. (1) se stabileste de comun acord cu angajatorul. Cererea de concediu platit pentru formare profesionala va fi inaintata angajatorului in conditiile prevazute la art. 156 alin. (1).

 

Articolul 158

Durata concediului pentru formare profesionala nu poate fi dedusa din durata concediului de odihna anual si este asimilata unei perioade de munca efectiva in ceea ce priveste drepturile cuvenite salariatului, altele decat salariul.

 

Surse:

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top