Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Sep 1, 2014

Anunt achizitie articole mobilier 

ANUNT ACHIZITIE ARTICOLE MOBILIER

 

Asociatia „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila CIF 18049511, cu sediul în Braila, Statiunea Lacu Sarat, Aleea Principala, vila Lacramioara, beneficiar al finantarii nerambursabile din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2: „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii“, Domeniul Major de interventie 2.1. "Tranzitia de la scoala la viata activa"   prin proiectul „DE LA TEORIE LA PRACTICA”, nr. de identificare contract POSDRU/161/2.1/G/133595, aduce la cunostinta intentia de a achizitiona:
 
Articole mobilier – Cod CPV: 30195913-5; 39120000-9
 

Back to Top