Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Oct 16, 2020

Pactul verde: Comisia adoptă o nouă strategie privind substanțele chimice către un mediu fără substanțe toxice 

 

 

 

Pactul verde: Comisia adoptă o nouă strategie privind substanțele chimice către un mediu fără substanțe toxice

 

 

 

Comisia Europeană a adoptat în data de 14 octombrie, Strategia UE pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice. Strategia este primul pas către obiectivul reducerii la zero a poluării pentru un mediu fără substanțe toxice, anunțat în Pactul verde european.

 

Strategia va stimula inovarea în materie de substanțe chimice sigure și sustenabile și va spori protecția sănătății umane și a mediului împotriva substanțelor chimice periculoase. Aceste obiective vor fi realizate și prin interzicerea utilizării celor mai nocive substanțe chimice în produsele de consum, cum ar fi jucăriile, articolele pentru îngrijirea copilului, produsele cosmetice, detergenții, materialele în contact cu alimentele și textilele, cu excepția cazului în care se dovedește că utilizarea lor este esențială pentru societate, precum și prin asigurarea faptului că toate substanțele chimice sunt utilizate într-un mod mai sigur și mai sustenabil.

 

Strategia privind substanțele chimice recunoaște pe deplin rolul fundamental al substanțelor chimice pentru bunăstarea oamenilor și pentru tranziția verde și digitală a economiei și a societății europene. În același timp, strategia recunoaște nevoia urgentă de a soluționa problemele în materie de sănătate și de mediu cauzate de cele mai nocive substanțe chimice. În acest spirit, strategia stabilește acțiuni concrete menite să garanteze faptul că substanțele chimice sunt sigure și sustenabile prin concepție și că toate beneficiile substanțelor chimice pot fi valorificate fără consecințe negative asupra planetei și a generațiilor actuale și viitoare. În acest scop, este necesar să se asigure faptul că substanțele chimice cele mai nocive pentru sănătatea umană și mediu sunt evitate pentru utilizări societale neesențiale, în special în produsele de consum și în ceea ce privește grupurile cele mai vulnerabile, dar și că toate substanțele chimice sunt utilizate într-un mod mai sigur și mai sustenabil. Vor fi prevăzute o serie de acțiuni de inovare și de investiții, care să sprijine industria chimică în această tranziție. De asemenea, strategia atrage atenția statelor membre asupra posibilităților oferite de Mecanismul de redresare și reziliență de a investi în tranziția verde și digitală a industriilor UE, inclusiv în sectorul chimic.

 

Sporirea protecției sănătății și a mediului

 

Strategia urmărește să sporească în mod semnificativ protecția sănătății umane și a mediului împotriva substanțelor chimice nocive, acordând o atenție deosebită grupurilor vulnerabile. Inițiativele emblematice includ în special următoarele:
  • eliminarea treptată din produsele de consum, cum ar fi jucăriile, articolele pentru îngrijirea copilului, produsele cosmetice, detergenții, materialele în contact cu alimentele și textilele, a celor mai nocive substanțe, printre care se numără perturbatorii endocrini, substanțele chimice care afectează sistemul imunitar și sistemul respirator, precum și substanțele persistente, cum ar fi substanțele per- și polifluoralchilice (PFAS), cu excepția cazului în care se dovedește că utilizarea lor este esențială pentru societate;
  • reducerea la minimum și înlocuirea, în măsura în care este posibil, a prezenței în toate produsele a substanțelor care prezintă motive de îngrijorare. Se va acorda prioritate categoriilor de produse care afectează grupurile vulnerabile și celor care au cel mai mare potențial pentru economia circulară;
  • abordarea efectului combinat al substanțelor chimice („efect de cocktail”) pentru a ține seama mai bine de riscul pe care acesta îl reprezintă pentru sănătatea umană și pentru mediu prin expunerea zilnică la o gamă largă de substanțe chimice provenind din diferite surse;
  • asigurarea faptului că producătorii și consumatorii au acces la informații referitoare la conținutul de substanțe chimice și utilizarea în condiții de siguranță, prin introducerea unor cerințe de informare în contextul inițiativei privind politica în domeniul produselor sustenabile.

 

Stimularea inovării și promovarea competitivității UE

 

Asigurarea faptului că substanțele chimice devin mai sigure și mai sustenabile constituie o necesitate continuă, precum și o oportunitate economică deosebită. Strategia urmărește să valorifice această oportunitate și să permită tranziția verde a sectorului chimic și a lanțurilor sale valorice. În măsura posibilului, substanțele chimice noi și materialele noi trebuie să fie sigure și sustenabile prin concepție, adică de la producție până la sfârșitul ciclului de viață. Acest lucru va contribui la evitarea celor mai nocive efecte ale substanțelor chimice și va asigura cel mai redus impact posibil asupra climei, a utilizării resurselor, a ecosistemelor și a biodiversității. În cadrul strategiei, industria UE este prezentată ca un actor competitiv pe plan mondial în producerea și utilizarea de substanțe chimice sigure și sustenabile. Acțiunile anunțate în strategie vor sprijini inovarea industrială, astfel încât aceste substanțe chimice să devină norma pe piața UE și un criteriu de referință la nivel mondial. Acest obiectiv va fi realizat în principal prin:
  • elaborarea unor criterii de siguranță și sustenabilitate prin concepție și asigurarea sprijinului financiar pentru comercializarea și adoptarea substanțelor chimice sigure și sustenabile;
  • asigurarea elaborării și a adoptării de substanțe, materiale și produse sigure și sustenabile prin concepție prin intermediul instrumentelor de finanțare și de investiții ale UE și al parteneriatelor public-privat;
  • accelerarea considerabilă a asigurării respectării normelor UE, atât la frontiere, cât și pe piața unică;
  • stabilirea unei agende a UE în materie de cercetare și inovare privind substanțele chimice, pentru a elimina lacunele în materie de cunoștințe referitoare la impactul substanțelor chimice, pentru a promova inovarea și pentru a pune capăt testării pe animale;
  • simplificarea și întărirea cadrului juridic al UE – de exemplu, prin introducerea procesului „o substanță – o evaluare”, prin consolidarea principiilor „fără informații, nu este pe piață” și prin introducerea unor modificări specifice ale REACH și ale legislației sectoriale, pentru a menționa doar câteva.
 

Comisia va promova, de asemenea, standardele în materie de siguranță și sustenabilitate la nivel mondial, în special prin puterea exemplului și prin promovarea unei abordări coerente, care să asigure faptul că substanțele periculoase interzise în UE nu sunt produse pentru export.

 

Context

 

În 2018, Europa a ocupat locul al doilea în clasamentul mondial al producătorilor de substanțe chimice (cu 16,9 % din vânzări). Industria substanțelor chimice este cea de a patra industrie ca mărime din UE, în cadrul acesteia fiind angajate în mod direct aproximativ 1,2 milioane de persoane. 59 % din substanțele chimice produse sunt furnizate direct altor sectoare, printre acestea numărându-se sectoarele sănătății, construcțiilor, autovehiculelor, produselor electronice și textilelor. Se estimează că producția de substanțe chimice la nivel mondial se va dubla până în 2030 și este probabil ca și utilizarea deja larg răspândită a acestora să crească, inclusiv în produsele de consum.

UE are o legislație complexă privind substanțele chimice, care a permis crearea celei mai avansate baze de cunoștințe în acest domeniu la nivel mondial, și a înființat organisme științifice care efectuează evaluări ale riscurilor și ale pericolelor pe care le prezintă substanțele chimice. UE a reușit, de asemenea, să reducă riscurile pe care le prezintă pentru populație și pentru mediu anumite substanțe chimice periculoase, cum ar fi agenții cancerigeni.

Cu toate acestea, politica UE privind substanțele chimice trebuie să fie consolidată în continuare pentru a ține seama de cele mai recente cunoștințe științifice și de preocupările cetățenilor. Multe substanțe chimice pot dăuna mediului și sănătății umane, cu consecințe și asupra generațiilor viitoare. Substanțele chimice pot să perturbe ecosistemele și să slăbească reziliența și capacitatea umană de răspuns la vaccinuri. Studiile de biomonitorizare umană din UE indică prezența unui număr din ce în ce mai mare de diferite substanțe chimice periculoase în sângele și în țesuturile corporale umane, inclusiv anumite pesticide, biocide, produse farmaceutice, metale grele, plastifianți și agenți de ignifugare. Expunerea prenatală combinată la mai multe substanțe chimice a dus la reducerea creșterii fetusului și la scăderea natalității.

 

Surse:

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top