Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Sep 18, 2020

Sprijin financiar: 2.500 lei pentru angajații care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgență 

   

 

2.500 lei pentru angajații care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgență

 

 

 

Prin Ordonanța de urgență 1 32/2020, Guvernul a instituit, printre altele, un ajutor de 2.500 de lei care se acordă firmelor pentru mijloace tehnice destinate salariaților care lucrează în regim de telemuncă.

 

Ordinul ministrului Muncii 1376/2020 cuprinde declarația pe proprie răspundere și alte formulare pe care trebuie să le trimită firmele la agențiile de ocupare a forței de muncă pentru a beneficia de ajutoarele de câte 2.500 de lei pentru achiziționarea de laptopuri pentru telesalariați.

 

Potrivit Ordonanța de urgență 132/2020, art.6:

(1) Pentru desfășurarea activității în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, se acordă, o singură dată, angajatorilor pentru fiecare telesalariat un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei în scopul achiziționării de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă.

(2) Suma prevăzută la alin.(1) se acordă, în ordinea depunerii solicitărilor, până la 31 decembrie 2020, din bugetul asigurărilor de șomaj, prin ANOFM, în limita fondurilor alocate cu această destinație, angajatorilor, pentru angajații care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgență pentru cel puțin 15 zile lucrătoare.

(3) Modalitatea de acordare și categoriile de bunuri ce pot fi achiziționate conform alin.(1) se stabilesc prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 10 zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență.

(4) În termen de 30 de zile de la acordarea sumei prevăzute la alin.(1), angajatorul are obligația de a transmite ANOFM documente justificative referitoare la achiziția categoriilor de bunuri stabilite prin ordinul ministrului muncii și protecției sociale.

(5) În cazul nerespectării obligației de transmitere a documentelor justificative referitoare la achiziția categoriilor de bunuri stabilite prin ordinul ministrului muncii și protecției sociale, angajatorul restituie integral suma acordată, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin.(4).

 

Potrivit Ordinul ministrului Muncii 1376/2020 art.2:

(1) bunurile ce pot fi achiziționate potrivit art.6 alin.(1) din ordonanța de urgență sunt bunuri noi, din categoriile prevăzute în anexa nr.1.

(2) Prin servicii tehnologice, în sensul art.6 alin.(1) din ordonanța de urgență, se înțelege totalitatea mijloacelor aferente tehnologiei informației și comunicațiilor pe care angajatorul este obligat să le asigure telesalariatului în condițiile art.7 lit.a) din Legea nr. 81/2018.

Cu acest ajutor, firmele vor putea achiziționa doar echipamente noi, de următoarele tipuri:

  • laptop sau notebook
  • tabletă
  • smartphone
  • periferice aferente celor de mai sus
  • echipamente pentru conectarea la internet a celor de mai sus
  • licențe software pentru aceste dispozitive.

 

In conformitate cu Ordinul ministrului Muncii 1376/2020, art.3 alin (1): În vederea acordării sumei prevăzute la art.6 alin.(1) din ordonanța de urgență, angajatorii transmit, prin mijloace electronice, respectiv prin încărcarea pe platforma aici.gov.ro, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, următoarele documente, pentru care își asumă răspunderea privind corectitudinea și veridicitatea datelor înscrise:

a) o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2;
b) o declarație pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3;
c) lista telesalariaților pentru care se solicită acordarea sumei prevăzute de art.6 alin.(1) din ordonanța de urgență, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.
 

(2) În situația identificării unor inadvertențe în documentele transmise potrivit alin.(1), precum și în situația în care informațiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condițiilor legale pentru acordarea sumei prevăzute la art.6 alin.(1) din ordonanța de urgență, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau, după caz, a municipiului București solicită angajatorilor clarificări scrise și/sau prezentarea de documente suplimentare.

Directorii executivi ai agențiilor vor decide cui i se aprobă și cui i se respinge cererea de ajutor. În zece zile de la înregistrarea documentației depuse de angajatori până pe 31 decembrie 2020, agențiile fac plățile în conturile indicate de firme, în ordinea primirii cererilor și în limita fondurilor disponibile.
Circa 10.000 de salariați ar fi vizați de acest ajutor.

În termen de 30 de zile de la primirea banilor de la stat, firmele trebuie să depună la agenții, prin portalul aici.gov.ro documentele justificative pentru bunurile cumpărate: facturi foscale de la furnizori, bonuri, chitanțe sau extrase de cont aferente plății facturilor, precum și fișele de evidență a obiectelor de inventar date în folosință salariaților care muncesc în regim de telemuncă. (3)

De menționat că formularul declarației pe proprie răspundere cuprins în ordinul de ministru, pe care trebuie să-l completeze angajatorii, nu face referire la condițiile regimului de telemuncă, așa cum este el stabilit prin Legea 81/2018. (3)

În schimb, Ordonanța de urgență 132/2020, prin care s-a instituit ajutorul și textul Ordinului 1376/2020 menționează regimul telemuncii conform Legii 81/2018. Această precizare trebuia deja trecută în REVISAL la momentul respectiv. (3)

Astfel, firmele care nu au trecut în contractele de muncă telemunca la momentul stării de urgență, măcar pentru cele 15 zile cerute acum pentru ajutorul de laptop, și care nu au consemnat acest lucru în REVISAL nu se mai încadrează la acest sprijin de 2.500 de lei. Dacă se apucă acum să facă modificările în contracte și în REVISAL riscă amendă de la 5.000 de lei la 8.000 de lei, cu posibilitatea de a plăti 2.500 de lei în 15 zile.(3)
 

Surse:

  • (1) ORDIN nr. 1.376 din 9 septembrie 2020 pentru stabilirea modalității de acordare a sprijinului financiar și a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziționate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (http://legislatie.just.ro/)
  • (2) ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.132 din 7 august 2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (http://legislatie.just.ro/)
  • (3) Ajutorul de 2.500 de lei pentru laptop la telemuncă. Formularele necesare https://www.startupcafe.ro/finantari/ajutor-2500-lei-laptop-telemunca-formulare.htm

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Back to Top