Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Oct 2, 2020

De unde vin banii într-o afacere?De unde vin banii într-o afacere?

 

Etapele circuitului de conversie a banilor:
Incepem cu NUMERARUL, care este introdus în circuit pentru aprovizionare cu produse de la furnizori, ceea ce duce la stocare de materie primă, producție în curs de execuție și mărfuri, care apoi sunt monetizate prin vânzare și încasarea creanțelor, adică facturile emise clienților. De aceea, spunem că circuitul de conversie a banilor ne arată viteza cu care o firma transformă 1 leu introdus în circuit, într-un leu plus marja de profit la finalul circuitului.
Durata circuitului de conversie a banilor, prescurtat CCC, de la englezescul Cash Conversion Cicle, este egală cu durata de încasare a vânzărilor plus timpul de rotație a stocurilor minus termenul de plata al furnizorilor.
Stocurile și relația cu furnizorii
Un ciclu de conversie al banilor PERFECT SINCRONIZAT este atunci când durata cumulată de rotație a stocurilor și încasare a creanțelor este egală cu termenul mediu de plată al furnizorilor. Așa cum am arătat în prima săptămână dedicată antreprenorilor, aceste companii au un capital de lucru aproape de zero și sunt afectate de VULNERABILITATE. Orice încasare mai tardivă a creanțelor sau rotație mai lentă a stocului poate duce la amânarea de plată a furnizorilor.
Un ciclu de conversie al banilor cu valori POZITIVE reflectă plata mai RAPIDĂ a furnizorilor comparativ cu durata cumulată de rotație a stocurilor și încasare a creanțelor. Spre exemplu, dacă furnizorii sunt plătiți în medie la 80 de zile, iar stocurile și creanțele înregistrează o rotație cumulată de 110 de zile, atunci ciclul de conversie este de 30 de zile. Aceasta înseamnă că firma respectivă are nevoie de o lună pentru a transforma fiecare unitate monetară introdusă în circuit înapoi în numerar plus o marjă de profit.
Desigur, se ridică întrebarea CUM POATE PLĂTI COMPANIA furnizorii mai repede decât durata de rotație a stocurilor și creanțelor? Deci, DE UNDE VIN BANII?
În practică, finanțarea circuitului pozitiv se face prin linii de credit de la bănci sau prin profitul reinvestit în companie! Așa cum am arătat, aceste companii au un capital de lucru pozitiv și se pot autofinanța pe termen scurt. Astfel de firme inspiră credibilitate partenerilor de afaceri, deoarece își asumă responsabilitatea finanțării circuitului de conversie prin împrumuturi bancare sau profit reinvestit.
Cele mai bune practici recomandă că furnizorii să reprezinte maxim 80% din soldul cumulat al creanțelor și stocurilor, relație care poate fi verificată prin analiza balanței contabile din fiecare lună.
Un ciclu de conversie al banilor cu valori NEGATIVE reflectă plata mai LENTĂ a furnizorilor comparativ cu durata cumulată de rotație a stocurilor și încasare a creanțelor. Spre exemplu, dacă furnizorii sunt plătiți în medie la 180 de zile, iar stocurile și creanțele înregistrează o rotație cumulată de 110 de zile, atunci ciclul de conversie este de -70 de zile
De ce furnizorii sunt plătiți mai târziu?
Desigur, se ridică întrebarea DE CE FURNIZORII SUNT PLĂTIȚI MAI TÂRZIU decât durata de rotație a stocurilor și creanțelor? Deci, UNDE SE DUC BANII ? Așa cum am arătat, aceste companii au un capital de lucru negativ, iar bilanțul este dezechilibrat deoarece resursele pe termen scurt sunt utilizate pentru investiții pe termen lung. Firmele respective se pot echilibra doar prin „circuitul 8 pe bilanț”: investițiile generează profituri suplimentare care sunt reînvestite în companie pentru plata mai rapidă a furnizorilor.
În final, ca să legăm primele două săptămâni dedicate antreprenorilor, vreau să corelăm capitalul de lucru și circuitul de conversie a banilor.
În concluzie, un circuit de conversie care NU este sincronizat, fie că este pozitiv sau negativ, poate fi echilibrat doar prin obținerea de profit superior la finalul acestuia. Despre marjele de profitabilitate și ce trebuie să conțină un plan de afaceri urmează să vorbim în următoarea săptămână dedicată antreprenorilor.

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Sursa: Sursa: https://www.digi24.ro/stiri/economie/digi-economic

Back to Top