Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Sep 4, 2020

Inovare socialăInovare socială

Pentru început, definim inovarea ca și  aplicarea comercială cu succes a unei idei, prin procese care îmbunătățesc sau creează produse noi, servicii noi sau chiar industrii noi. O idee este inovativă doar în momentul în care este dezirabilă în rândul consumatorilor, fezabilă din punct de vedere tehnologic și viabilă din punct de vedere financiar.
Inovarea socială este actul de a crea noi soluții (produse, servicii, modele, industrii, procese) care satisfac o nevoie socială, nevoie care fie nu era satisfăcută până atunci, fie nu era satisfăcută eficient și care duc la noi capabilități și relații și o folosire mai eficientă a resurselor și valorilor. Așadar, inovarea socială mută accentul de la binele și nevoile individidului spre binele și nevoile societății.
Spre deosebire de antreprenoriatul social și de întreprinderile sociale, inovarea socială este mai mult despre idee și concept. Dacă în cazul antreprenoriatului social este vorba de o mentalitate care este pusă în aplicare într-o întreprindere socială, printr-un model de business sustenabil, inovarea socială, ca și concept ține de idee.
Ei bine, dacă este vorba de idee, inovarea socială apare de cele mai multe ori sub forma unor fonduri și proiecte la scară largă. O altă deosebire dintre inovarea socială și antreprenoriatul social este aceea că inovarea socială, ținând cont de idee și de proiect, satisface beneficiarul doar la un nivel superficial, în timp ce antreprenoriatul social îl învață pe beneficiar să își satisfacă singur nevoile. Acest lucru poate fi comparat cu proverbul – ” Dă-i unui om un pește și va mânca o zi, învață-l să pescuiască și va mânca în fiecare zi.”
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 

Sursa: https://innovatingsociety.com/despre-antreprenoriat-social-si-inovare-sociala/

 

Back to Top