Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Aug 19, 2014

Anunt atribuire - expert contabil 

ANUNT ATRIBUIRE – SERVICII EXPERT CONTABIL

 

 

I. DATE ACHIZITOR

 

Asociatia „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila, CIF 18049511, cu sediul în Braila, Statiunea Lacu Sarat, Aleea Principala, vila Lacramioara beneficiar al finantarii nerambursabile din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1: „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazata pe cunoastere“, Domeniul Major de interventie 1.1. "Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate" cu titlul „Edu C.A.T – Calitate, Asistenta, Training in educatie”, nr. de identificare contract POSDRU/154/1.1/G/141306

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

 

Servicii de expert contabil in cadrul proiectului „Edu C.A.T – Calitate, Asistenta, Training in educatie”

 

Durata contractului: 16  luni.

 

Descrierea obiectului contractului:

 

Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia servicii de expert contabil in cadrul proiectului „Edu C.A.T – Calitate, Asistenta, Training in educatie”.

 

Sursa de finanţare: proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi finantat din bugetul Asociatiei CIDIEDD Braila.

 

Procedura aplicata: achizitie directă

 

Data publicarii anuntului de participare: 14.08.2014

 

 

III. ATRIBUIREA

 

Numarul ofertelor primite: 1

 

Oferta declarata castigatoare

 

• Ofertant: Cabinet Individual Expert Contabil Vizuroiu Georgeta

• Valoarea contractului: 8.000 lei, cu TVA 

 

anunt atribuire

Back to Top