Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Aug 14, 2014

Anunt achizitie servicii expert contabilINVESTESTE IN OAMENI!
„Proiect cofinantat din FondulSocial European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
Axa prioritară 1: „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazata pe cunoastere“
Domeniul Major de interventie 1.1. "Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate"
Titlul proiectului: „Edu C.A.T – Calitate, Asistenta, Training in educatie”
Numar contract: POSDRU/154/1.1/G/141306
 

ANUNT ACHIZITIE SERVICII EXPERT CONTABIL

 

Asociatia „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila, CIF 18049511, cu sediul în Braila, Statiunea Lacu Sarat, Aleea Principala, vila Lacramioara, beneficiar al finantarii nerambursabile din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1: „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazata pe cunoastere“, Domeniul Major de interventie 1.1. "Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate" cu titlul „Edu C.A.T – Calitate, Asistenta, Training in educatie”, nr. de identificare contract POSDRU/154/1.1/G/141306

Servicii expert contabil – CPV 79211000 – 6

 

anunt achizitie

Back to Top