Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Jul 3, 2020

Etapele infiintarii unui ONG 

 

 

Etapele infiintarii unui ONG

 

 

 

 

Înregistrarea pentru infiintare unui ONG se face în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătorie. Spre deosebire de infiintare ONG (Asociație Non-Guvernamentală), Fundația este o organizație cu un scop mai bine conturat, punctual. O diferență notabilă între cele două forme juridice este valoarea patrimoniului inițial ce trebuie depus: în cazul asociației – echivalentul unui salariu minim pe economie, în cazul fundației – echivalentul a 100 de salarii minime pe economie.

 

Infiintarea unei Asociatii sau a unei Fundatii implica doua etape principale

 • etapa juridica
 • etapa extrajuridica.

 

Etapa juridica consta in colaborarea cu instanta judecatoreasca iar cea de a doua etapa se desfasoara in prezenta unui notar sau, potrivit prevederilor Ordonantei nr.26/2000, a unui avocat. Etapa juridica consta in colaborarea cu instanta de judecata care poate pronunta hotararea de admitere a cererii sau poate respinge cererea.
 
In etapa extrajuridica, rolul notarului este de a aproba si de a autentifica statutul si actul constitutiv. (Observaţie! Conform prevederilor Ordonantei nr. 26/2000 această activitate poate fi încheiată şi de către un avocat.)
 

Actele necesare pentru dosarul de înfiinţare a unei Asociaţii sau a unei Fundaţii sunt următoarele:

 • Dovada Rezervării Denumirii
 • Cărtile de identitate ale membrilor fondatori
 • Dovada sediului
 • Acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor (dacă este cazul)
 • Dovada patrimoniului initial
 • Cazierul fiscal al membrilor fondatori sau Certificat fiscal pentru persoane juridice
 • Act constitutiv + Statut (intocmite şi acceptate de avocat/notar)

 

 1. 1.   Rezervarea Denumirii ONG-ului
Aceasta se obţine prin întocmirea unei cereri şi depunerea acesteia la Registratura generală a Ministerului justiţie. Dovada o vei primi în maxim 5 zile şi este valabilă pentru 6 luni.
Pentru mai multe detalii despre această etapă şi pentru a descărca un model de cerere accesati http://www.just.ro/transparenta-decizionala/formulare/ .
Conform Art. 7, alin. (3) si (31) din OG 26/2000, este interzis ca o asociatie sa poarte numele altei persoane juridice fara scop patrimonial. Mai mult de atat, numele unei asociatii nou infiintate nu trebuie sa fie asemanator pana la confuzie cu al altei persoane juridice fara scop patrimonial. De asemenea, se interzice utilizarea unor sintagme in denumirea asociatiei care sa creeze confuzii „se intelege includerea in denumirea asociatiei a unor termeni si expresii precum: «comisariat», «inspectorat», «garda», «autoritate», «politie», «jandarmerie», «protectia consumatorilor» sau derivatele acestora”.
 

2. Stabilirea Sediului Social

Sediul social poate fi stabilit intr-o casa sau un apartament, proprii sau inchiriate (in aceasta situatie se impune semnarea unui contract de inchiriere sau de comodat, intre ONG si proprietar).
În cazul în care sediul se află într-un apartament, ai nevoie de acordul vecinilor cu pereţii comuni cu apartamentul-sediu şi a Asociaţiei de Proprietari.
Ultimul pas este ca proprietarul imobilului stabilit ca sediu să autentifice la notariat o declaraţie prin care pune la dispoziţie spaţiul respectiv ca sediu pentru asociaţie sau fundaţie.

  

3. Redactarea Statutului si a Actului Constitutiv

Principalele acte ale unui ONG sunt: Actul Constitutiv si Statutul. Prin Actul Constitutiv se aproba hotararea fondatorilor de a infiinta infiintare a unui ONG si se stabileste Consiliul Executiv, iar prin Statut se definesc scopul si obiectivele, patrimoniul, sediul si drepturile membrilor. Atat Actul Constitutiv cat si Statutul trebuie autentificate si legalizate de un notar sau avocat.

 

4. Constituirea Patrimoniului

Potrivit art.6 alin.2 lit.f activul patrimonial nu poate fi mai mic de 200 lei şi este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor.
Pentru o Fundaţie ai nevoie de un patrimoniu ceva mai mare, în valoare totală de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundaţiei.
În urma acestei activităţi trebuie să primiţi o dovadă prin care se evidenţiază faptul că patrimoniul a fost depus într-un cont bancar.
 
5. Obtinerea Cazierului Fiscal de catre Fondatori/Asociati
Fondatorii ONG-ului vor trebui sa obtina Cazierul Fiscal de la Ministerul Finantelor prin Administratia Finantelor Publice de care apartine domiciliul.
Este necesara completarea formularul 504 pus la dispoziţie de ei, disponibil pe https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/504_2015.pdf
 

6. Depunerea dosarului de infiintare - Prezentarea in fata instantei si dobandirea personalitatii juridice

Dosarul de depunere trebuie să cuprindă următoarele acte:

 • Toate actele obţinute în primii 5 paşi: act constitutiv, statut, actele doveditoare ale sediului şi a patrimoniului iniţial; dovada disponibilităţii denumirii eliberate de Ministerul Justiţiei şi cazierele fiscale alea fondatorilor/asociaţilor);
 • Copii după CI şi chitanţa care atestă plata unei taxe de timbru;
 • O cerere tip adresată Preşedintelui Judecatoriei pe raza căreia se află sediul, în care soliciţi „acordarea personalităţii juridice şi înscrierea Asociatiei/Fundaţiei în registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial.

 

Imediat după ce depui dosarul vei primi un număr de înregistrare cu ajutorul caruia poti afla pe site-ul portal.just.ro la secţiunea „Poratulul instanţelor de judecată” data la care să te prezinţi în faţa instanţei şi numărul completului de judecată.
Dacă hotărârea judecătorului va fi favorabilă, vei primi prin poştă, la sediul social, o copie a încheierii judecătoreşti de înscriere a asociaţiei/fundaţiei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.
 

7. Eliberarea copiei de pe Sentinta Civila si inscrierea in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor

La 14 zile dupa pronuntare se depune o cerere pentru eliberarea Sentinţei Civile (încheierea judecătoarească pronunţată în şedinţa publică a de judecător) şi a Certificatului de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilar, aflat la grefa Judecătoriei.
Important este să cereţi minim 4 copii autentificate de fiecare.
 

8. Obtinerea Certificatului de Inregistrare Fiscala

Codul Fiscal se obtine de la ANAF, iar dosarul pentru obtinerea acestuia include copii de pe: Statut, Act Constitutiv, Incheierea Judecatoareasca, Certificatul de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, timbru fiscal si doua formulare Cod 010 completate (de la inspectorul fiscal – la ANAF). Eliberarea CIF-ului se face în maxim 10 zile.

 

9. Realizarea stampilei

Stampila se obtine de la un magazin de specialitate, pe baza Codului Fiscal si a unei copii CI. Dupa obtinerea stampilei se achizitioneaza chitantier si un facturier.

 

10. Realizarea unui Cont Bancar si alegerea programului de facturare

Contul bancar se va deschide la banca unde s-a constituit patrimoniul, pe baza urmatoarelor acte: Statut, Act Consitutiv, Incheierea Judecatoareasca si Certificatul de Inregistrare Fiscala.

 

 

Surse:

 

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top