Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Jul 13, 2020

Etapele constituirii unei federatii 

 

 

Etapele constituirii unei federatii

 

 

 

Federatia este o persoana juridica non-profit alcatuita din cel putin doua asociatii sau fundatii.

 

Dupa alcatuirea Statutului si Actului Constitutiv ale Federatiei, acestea vor fi transmise spre consultare tuturor organizatiilor fondatoare. Asociatiile si fundatiile care constituie Federatia vor tine adunari generale ale membrilor, in care vor aproba participarea organizatiei pe care o reprezinta, la federatie, si vor aproba Statutul si Actul Constitutiv ale acesteia.

 

Dosarul de inscriere al fundatiei va cuprinde si procesele verbale (in original) ale acestor adunari generale.

 

Exista si situatii in care numarul organizatiilor constituente (asociatii sau fundatii) este mare sau au sediul in localitati diferite. In astfel de cazuri, pentru a se evita deplasari nefolositoare, se delega, printr-o procura speciala, reprezentarea la banca, la Tribunalul Judetean competent si oriunde va fi necesar pentru inregistrarea Federatiei, a unei singure persoane (de preferat, un reprezentant al uneia din organizatiile fondatoare si care are domiciliul in localitatea in care se afla si sediul federatiei).
 

 

Documentele necesare pentru constituirea si inregistrarea unei federatii sunt urmatoarele:

 

 • copii dupa certificatele de inregistrare ale asociatiilor sau fundatiilor care constituie federatia;
 • copii dupa actul constitutiv si dupa statutul asociatiilor sau fundatiilor care constituie federatia;
 • hotararea organului statutar al asociatiilor sau fundatiilor care constituie federatia, cu privire la infiintarea federatiei;
 • copii dupa cartile de indentitate ale membrilor organului de conducere;
 • copie dupa dovada dreptului de proprietate al sediului; dar si acordul vecinilor sau asociatiei de proprietari in situatia in care sediul este amplasat intr-un apartament de bloc;
 • dovezi ce privesc existenta patrimoniului minim initial;
 • cazierele fiscale ale asociatiilor sau fundatiilor care constituie federatia si ale membrilor organelor de conducere.

 

Particularitati ale dobandirii personalitatii juridice in cazul federatiilor

 

Daca facem o comparatie intre modalitatea de infiintare a unei asociatii si modalitatea de infiintare a unei federatii, remarcam ca in situatia federatiilor exista urmatoarele particularitati:

 

 • Sunt constituite de catre minim doua asociatii sau fundatii care, si dupa ce constituie o federatie. isi vor pastra propria personalitate juridica;
 • Cererea de inscriere in Registrul Federatiilor se solutioneaza de tribunalul judetean in circumscriptia caruia Federatia urmeaza sa isi aiba sediul. Pe de alta parte, in cazul infiintarii unei asociatii, etapa juridica consta in colaborarea cu instanta de judecata care poate pronunta hotararea de admitere a cererii sau poate respinge cererea – in exemplul dat, la Judecatoria sectorului 2. Asadar, federatia nou constituita se va inscrie in Registrul Federatiilor aflat la grefa tribunalului la care se desfasoara procedura de dobandire a personalitatii juridice.
 • Patrimoniul initial al federatie este constituit de membrii acesteia si reprezinta o valoare minima a trei salarii brute, minime pe economie.
 • Scopul si obiectivele unei asociatii este acela de a desfasura activitati non-profit de interes general sau personal al membrilor fondatori; la randul lor, federatiile pot desfasura orice alte activitati economice indirecte cu conditia ca acestea sa fie in stransa legatura cu scopul sau principal.

 

Federatiile pot infiinta societati reglementate de Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si complectarile ulterioare.

 

 

Surse:

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

 

 

Back to Top