Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Aug 11, 2014

ANUNT ATRIBUIRE - MATERIALE CONSUMABILE 

ANUNT ATRIBUIRE – MATERIALE CONSUMABILE

 

 

 I. DATE ACHIZITOR

 

Asociatia „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila, CIF 18049511, cu sediul în Braila, Statiunea Lacu Sarat, Aleea Principala, vila Lacramioara, beneficiar al finantarii nerambursabile din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2: „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii“, Domeniul Major de interventie 2.1. "Tranzitia de la scoala la viata activa" cu titlul “DE LA TEORIE LA PRACTICA” contract de finantare nr. POSDRU/161/2.1/G/133595.

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

 

Materiale consumabile in cadrul proiectului “DE LA TEORIE LA PRACTICA”

 

Durata contractului: 18  luni.

 

Descrierea obiectului contractului:

Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de materiale consumabile in cadrul proiectului “DE LA TEORIE LA PRACTICA”.

 

Sursa de finanţare: proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi finantat din bugetul Asociatiei CIDIEDD Braila.

 

Procedura aplicata: achizitie directă

 

Data publicarii anuntului de participare: 06.08.2014

 

III. ATRIBUIREA 

 

Numarul ofertelor primite: 2

 

Oferta declarata castigatoare:

 

• Ofertant:

1. S.C. OBSIDIAN COM S.R.L. 

2. S.C. IOELMA PROD S.R.L.

 

• Valoarea contractului:

1. 5.746,88 lei fara TVA (7.126,13lei cu TVA)

2. 105 lei fara TVA (130,20 lei cu TVA)

 

anunt

Back to Top