Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Apr 16, 2020

Formular de preînscriere în grupul țintă



"Economia socială = Misiune socială" 

Formular de preînscriere în grupul țintă al proiectului

 

Formular de preînscriere în grupul țintă al proiectului "Economia socială = Misiune socială", nr. contract POCU/449/4/16/128587.

 

Asociatia "Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila (C.I.D.I.E.D.D. Braila) in parteneriat cu Comuna Mircea Voda, Comuna Gemenele, Fundatia Lumina Braila, Orasul Ianca, Comuna Silistea implementeaza, in Regiunea Sud-Est, proiectul „Economia sociala = Misiune sociala”, POCU/449/4/16/ 128587, finantat de Uniunea Europeana si Guvernul României din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Capital Uman, Axa prioritara 4 – Incluziune sociala si combaterea saraciei, obiectivul specific 4.16 – Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila.

 

Chestionarul este realizat și aplicat în cadrul Activității.4 Identificarea și selectarea grupului țintă, Subactivitatea 4.2 Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate în cadrul proiectului.

 

Printre activitățile proiectului se numără și:
I) Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului;
II) Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate în cadrul proiectului;
III) Derularea unui program de formare antreprenorială specifică în domeniul economiei sociale;
IV) Curs pentru obținerea de competențe complementare în domeniul antreprenoriatului social;
V) Consiliere personalizată în domeniul antreprenoriatului social;
VI) Înfiintarea Întreprinderilor Sociale (IS).

 

Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului și selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate în cadrul proiectului se desfășoară pe o perioada de 7 luni (29 decembrie 2019 - 28 iulie 2020) cu posibilitatea prelungirii acesteia pentru asigurarea în vederea atingerii numărului propus de participanți la activitățile proiectului.

 

În prezent, ne puteți contacta pe e-mail: economiesociala2019@gmail.com, iar pentru mai multe informații despre înființarea și dezvoltarea de intreprinderi sociale în Regiune Sud-Est, puteti accesa site-ul https://infocid.ro.

 

În urma completării chestionarului veți fi contactat de Responsabilul Recrutare Grup Țintă din cadrul proiectului.

 

Totodata, vă prezentați interesul de a fi informați cu privire la activitățile proiectului (recrutare, formare, evenimente etc.).

 

Atenție!
Pentru a face parte din GT, persoanele interesate trebuie sa indeplineasca cumulativ următoarele condiții:
• să aibă reședința/domiciliul în mediul rural sau urban în unul din cele 6 județe componente ale regiunii Sud-Est (Constanța; Tulcea; Galați; Brăila; Buzău; Vrancea);
• să aibă vârsta de 18 ani împliniți și peste aceasta vărsta (în cazul în care Planul de afaceri este selectat spre finanțare să poata întreprinda procedurile specifice înființării și gestionarii întreprinderii sociale);
• să aibă cel puțin studii medii liceale pentru a putea participa la cursurile de formare antreprenorială;
• să nu facă parte din categoria tinerii NEETs cu vârsta 16-29 ani (care nu urmează nicio formă de învățamânt și nici nu au un loc de muncă);
• să nu fi beneficiat de finanțare prin alte proiecte finanțate prin POCU care vizează același tip de activități;
• să fie de acord cu utilizarea/prelucrarea datelor personale furnizate;
• nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene;

 

Prin completarea și bifarea căsuțelor din prezentul formular, vă exprimati acordul ca datele dumneavoastra personale (nume și prenume, e-mail, telefon, adresă, CNP, etc) să fie procesate și colectate în temeiul Regulamentului General privind Protecția Datelor Personale (GDPR) – (UE) 2016/679 si a activității Asociației "Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă" Brăila în următoarele scopuri - înscrierea în grupul țintă al proiectului "Economia socială = Misiune socială".

 

Formularul poate si fompletat aici
 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top