Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

May 8, 2020

Comunicat de presa 
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ
 
 
          Patronatul Oamenilor de Afaceri Braila, împreună cu partenerii Fundatia Romtens Bucuresti și Asociația „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila (C.I.D.I.E.D.D. Brăila) anunță demararea proiectului „FORMENECO - Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice “Energie si management de mediu” si “Constructii”din Regiunea Sud Est”, Nr. contract: POCU/464/3/12/128148.
          Inițiativa se desfășoară pe o perioadă de 18 de luni, incepand cu data de 09 Decembrie 2019. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, obiectiv specific 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților.
Valoarea totala a proiectului: 4.637.231,27 lei.
           Obiectivul general al proiectului este imbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe, si aptitudini a angajaților din sectoarele economice „Energie si management de mediu” si „Constructii” din Regiunea Sud-Est.
            Activitatile propuse si obiective specifice vizeaza identificarea angajatorilor eligibili din Regiunea Sud-Est (36 de IMM-uri) din randul sectoarelor economice eligibile, precum si a membrilor Grupului Tinta al proiectului (380 de persoane);Cresterea nivelului de cunostinte, a competentelor, precum si dobandirea de abilitati si aptitudini pentru membrii Grupului Tinta al proiectului (380 de angajati din Regiunea Sud-Est), prin organizarea si derularea de programe de formare profesionala a adultilor, pe durata a 18 luni;Cresterea numarului de IMM-uri din Regiunea Sud-Est care implementeaza Programe de Invatare la Locul de Munca, prin elaborarea si introducerea de astfel de Programe in 36 de IMM-uri.
               Angajatii vor acumula cunostinte, abilitati si aptitudini, si competente noi care le vor permite sa contribuie la cresterea performantei economice a intreprinderilor in care lucreaza; Prin formarea profesionala a propriilor angajati, IMM-urile isi vor putea fideliza proprii angajati scazand astfel turn-overul de personal.
                Pentru 380 persoane apartinand Grupului Tinta, din randul angajatilor celor 36 de IMM-uri care activeaza in sectoarele economice eligibile,  vor fi furnizate programe de Formare Profesionala;
 
                345 de persoane apartinand Grupului Tinta, carora le-au fost furnizate programe de Formare Profesionala, vor dobandi o calificare in sectoarele economice/domeniile de specializare inteligenta aferente SNC/SNCDI la finalizarea acestor programe de formare profesionala;
                La  activitatile proiectului pot participa, angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) ce provin din întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
                 Grupul Tinta al proiectului este format din 380 de persoane provenind din Regiunea Sud-Est, din care 345 de persoane vor dobandi o calificare/ sau isi vor valida competentele in sectoarele economice/domeniile cu perfectionare inteligenta aferente SNC/SNCDI pana la încetarea calitatii de participant in proiect.
                 Cele 380 de persoane din Grupul Tinta vor participa la programe de formare profesionala dupa cum urmeaza:
(A) Un numar de 190 de persoane vor participa la cursuri de calificare de nivel 2.
(B) Un numar de 40 de persoane vor participa la cursuri de perfectionare (diverse cursuri).
(C) Un numar de 150 de persoane vor participa la cursuri de initiere (diferite cursuri) dintre care 120 de persoane participa la Cursul de „Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere” – fostul Curs competente informatice).
Identificare si recrutare a grupului tinta, va tine cont de urmatorii factori:
(1) Este necesar ca din totalul de 380 de persoane care intra in formare profesionala un numar de minim 57 de persoane sa aiba varsta cuprinsa intre 56-64 de ani.
(2) Este necesar ca dintr-o întreprindere personalul selectat pentru a participa la cursurile de formare profesionala sa fie acela din domeniul de specializare inteligenta al intreprinderii.
(3) Este necesar ca dintr-o întreprindere personalul selectat sa fie in cea mai mare masura posibila personal cu competente reduse si care, prin prezenta la cursurile de formare profesionala, va beneficia cel mai mult prin cresterea competentelor sale.
(4) Pentru fiecare categorie de cursanti, in functie de tipul de curs la care participa (calificare, perfectionare, initiere), participantii la cursuri
             Vor fi selectati si in functie de nivelul minim de educatie solicitat de participarea la cursul respectiv.
             Prin elaborarea si adoptarea de Programe de Invatare la Locul de Munca de catre fiecare IMM, dar si prin formarea profesionala a propriilor angajati, IMM-urile vor putea sa raspunda mai repede solicitarilor de a implementa noi procese de munca, noi operatiuni si procese de productie, care toate necesita existenta de competente noi in randul propriilor lor angajati.
             Prin elaborarea si adoptarea de Programe de Invatare la Locul de Munca de catre fiecare IMM, dar si prin formarea profesionala a propriilor angajati, IMM-urile vor putea sa isi creasca oferta de bunuri si servicii oferite clientilor lor, devenind astfel mai atractivi pentru acestia.
             Prin elaborarea si adoptarea de Programe de Invatare la Locul de Munca de catre fiecare IMM, dar si prin formarea profesionala a propriilor angajati, IMM-urile vor putea participa la noi licitatii si/sau procese de contractare din partea unor terti in vederea realizarii de bunuri si/sau servicii cu valoare adaugata, ca urmare a capacitatii crescute a angajatilor lor de a-si folosi competentele nou castigate prin participarea la cursurile de formare profesionala.
               Selecția grupului tință se va realiza în condițiile promovării egalității de șanse, combaterii discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârsta sau orientare sexuală, a dificultaților de acces de orice tip și asigurarea accesului egal. În selectarea grupului țintă se va respecta promovarea egalității între femei și barbati.
                 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României Pentru mai multe informaţii privind proiectul „FORMENECO - Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice “Energie si management de mediu” si “Constructii”din Regiunea Sud Est”, puteţi contacta echipa proiectului: · e-mail: cid.braila@yahoo.com · telefon/fax: 0239/652706/ 0239652707 – persoană de contact Sandu Sorin, functia expert grup tinta.
 
 
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top