Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Aug 5, 2014

ANUNT ATRIBUIRE - MATERIALE CONSUMABILE 

 ANUNT ATRIBUIRE – MATERIALE CONSUMABILE

 

I. DATE ACHIZITOR

 
Asociatia „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila, CIF 18049511, cu sediul în Braila, Statiunea Lacu Sarat, Aleea Principala, vila Lacramioara, beneficiar al finantarii nerambursabile din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2: „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii“, Domeniul Major de interventie 2.1. "Tranzitia de la scoala la viata activa" cu titlul “DE LA TEORIE LA PRACTICA” contract de finantare nr. POSDRU/161/2.1/G/133595.
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA
 
Materiale consumabile in cadrul proiectului “DE LA TEORIE LA PRACTICA”
 
Durata contractului: 18  luni.
 
Descrierea obiectului contractului:
Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de materiale consumabile in cadrul proiectului “DE LA TEORIE LA PRACTICA”.
 
Sursa de finanţare: proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi finantat din bugetul Asociatiei CIDIEDD Braila.
 
Procedura aplicata: achizitie directă
 
Data publicarii anuntului de participare: 24.07.2014
 
III. ATRIBUIREA
 
Numarul ofertelor primite: 3
 
Oferta declarata castigatoare:
 
• Ofertant:
1. S.C. OBSIDIAN COM S.R.L. 
2. S.C. PANIMIS COMIMEX S.R.L.
 
• Valoarea contractului:
1. 17.152,90 lei fara TVA (21.269,60 lei cu TVA)
2. 200 lei fara TVA (248,00 lei cu TVA)
 

Back to Top