Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

May 8, 2020

Luna mai, luna promovarii economiei socialeLuna mai, luna promovarii economiei sociale

Luna mai este luna promovării economiei sociale şi este dedicată organizării diferitelor evenimente sau acţiuni de mediatizare a domeniului economiei sociale, având drept scop dezvoltarea locală şi cetăţenia activă, îmbunătățirea condițiilor de viața și oferirea de noi oportunități pentru persoanele dezavantajate sau facând parte din categorii vulnerabile.

Back to Top