Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Apr 20, 2020

Intreprinderile sociale vor fi sustinute si dupa anul 2021 

 

Intreprinderile sociale vor fi sustinute si dupa anul 2021

La inceputul anului 2020 Guvernul Romaniei a avut o intalnire cu mediul de afaceri cu privire la repartizarea fondurilor europene la care are dreptul România în perioada 2021-2027.
Conform planului de absorbţie a fondurilor europene alocate României în viitoarea perioadă de programare a fost demarat un proces de consultare publică privind arhitectura instituțională și structura programelor și măsurilor pentru exercițiul financiar multianual 2021-2027.
Informații despre finanțările propuse:
În cadrul obiectivului de politică 4 – „O Europă mai socială”, sunt identificate măsuri de încurajare a antreprenoriatului. Principalul scop al acestei intervenții este creșterea șanselor de angajare pentru persoanele din grupurile defavorizate pe piața muncii, cu efecte benefice inclusiv asupra mediului de afaceri.  Au fost stabilite următoarele priorități naționale în cadrul acestui obiectiv:
● Promovarea spiritului antreprenorial, sprijinirea inițiativelor antreprenoriale și a economiei sociale, prin: oferirea de sprijin financiar pentru inițierea de noi afaceri, inclusiv întreprinderi sociale și ocupare pe cont propriu;
● Sprijin pentru promovarea produselor/serviciilor și suport în identificarea unor piețe de desfacere pentru întreprinderile sociale;
● Programe de sprijin antreprenorial (formare în competențe antreprenoriale, tutorat/ mentorat, asistență/consiliere, modele de urmat etc);
● Asistență și consultanță în afaceri și după înființarea de întreprinderi, inclusiv prin programe de pregătire a managerilor sau punerea la dispoziție a unor spații si servicii de tip co-working;
● Promovarea conceptului de economie socială și de antreprenoriat social;
● Crearea de oportunități pentru integrarea femeilor pe piața muncii, prin: programe de promovare a ocupării în rândul femeilor, inclusiv a unor scheme de suport și îngrijire a persoanelor dependente de acestea;
● Sprijin acordat angajatorilor pentru amenajarea unor spații și asigurarea de servicii suport pentru angajați și scheme pentru program flexibil, în vederea asigurării echilibrului dintre viața profesională și cea de familie;
In ceea ce privește perioada de programare 2021-2027, conform propunerii Comisiei Europene, România ar urma să beneficieze de aprox. 30,6 miliarde euro.
 
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top