Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Apr 13, 2020

Beneficiile dezvoltarii economiei sociale in RomaniaBeneficiile dezvoltarii economiei sociale in Romania

 

Economia socială a fost martora unei tendințe ascendente la nivel european în ultima perioadă, culminând cu Strategia 2020 a Europei.

Această strategie are cinci obiective principale bazate pe educație, cercetare și inovare, ocuparea forței de muncă, incluziune socială, energie și schimbările climatice. Economia sociala din Romania nevoie de un model european, care trebuie consolidată prin încurajarea implicării societăților în crearea unei societăți incluzive și promovarea responsabilității sociale.

În România întreprinderile sociale predomină în domenii precum sănătatea, educația și munca socială, în timp ce în alte țări oferă servicii comunitare si sociale. Tendințele recente arată necesitatea extinderii lor în noi domenii precum formele moderne de educație, cultură, mediu, distribuție și consum sau servicii publice. Prin urmare, întreprinderile sociale pot fi prezente în orice domeniu, putând contribui la transformarea societăților și economiilor noastre, oferind soluții inovatoare pentru a genera venituri și a realiza un echilibru pe piața muncii.

În concluzie, se poate observa că, pentru o întreprindere socială de succes, realizarea valorilor ajută la creșterea veniturilor și, astfel, valorile devin parte a strategiei de afaceri a unei întreprinderi sociale. Pentru organizațiile din economia socială, performanța economică este separată de cea socială, eficiența fiind adesea dificil de măsurat. Are responsabilități nu numai față de membrii săi, ci și față de comunitate, generând termenul de „responsabilitate socială” sau responsabilitate socială corporativă.

 

Obiectivele principale şi guvernanţa în cadrul Strategiei UE 2020
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top