Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Apr 10, 2020

Economia Socială – Oportunităţi şi AvantajeEconomia Socială – Oportunităţi şi Avantaje
 
Dezvoltarea comunităţilor locale
Reglementată prin Legea 219/2015, economia socială este definită ca ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public,al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale prin: creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil; producerea şi furnizarea de bunuri; prestarea de servicii şi execuţia de lucrări.
Scopul principal al economiei sociale, în comparaţie cu economia de piaţă, nu este obţinerea de profit, ci îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi oferirea de noi oportunităţi pentru persoanele dezavantajate sau care fac parte din grupuri vulnerabile. Aceasta contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil în activităţi cu caracter social şi/sau activităţi economice, facilitând accesul acestora la resursele şi serviciile comunităţii.
 
Întreprinderea socială are permanent cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil
Economia socială se derulează prin întreprinderi sociale (orice persoană juridică de drept privat care desfăşoară activităţi în domeniul economiei sociale) sau prin întreprinderi sociale de inserţie (întreprinderea socială care are permanent cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi sa reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor).
„Atestarea întreprinderilor sociale şi certificarea întreprinderilor sociale de inserţie se realizează gratuit de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă.
 
Sursa:  Legea nr. 219/2015 privind economia socială, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 561 din 28 iulie 2015 ale cărei Norme metodologice au fost adoptate prin HG nr. 585/10.08.2016, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 660 din 29 august 2016.
 
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top