Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Apr 3, 2020

Legislatie privind economia sociala 
Legislatie privind economia sociala
 
 
 
Economia socială are la bază iniţiativa privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, precum şi distribuirea limitată a profitului către asociaţi.
 
Întreprinderile sociale acceptate prin lege pot fi societăţile cooperative de gradul I, cooperativele de credit, asociaţiile şi fundaţiile, casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, societăţile agricole, orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în această lege.
 
Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sunt în măsură, în temeiul legii, să sprijine activităţile de economie socială prin:
  • recunoaşterea rolului întreprinderilor sociale prin acordarea atestatului de întreprindere socială;
  • recunoaşterea rolului întreprinderilor sociale de inserţie prin acordarea mărcii sociale;
  • dezvoltarea mecanismelor de sprijinire a întreprinderilor sociale de inserţie;
  • promovarea şi susţinerea dezvoltării resurselor umane din domeniul economiei sociale;
  • participarea la activităţi de economie socială prin colaborare în diferite forme, potrivit legii;
  • înfiinţarea de centre de informare şi consiliere în domeniul economiei sociale.
Pentru cei interesati sa afle mai multe informatii legate de intreprinderile sociale pot consulta:
 
Ordin nr. 1986/2016 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea elementului specific de identitate vizuală al întreprinderii sociale de inserţie, precum şi a regulilor specifice de utilizare a acestuia
Ordin  nr. 2034/2016 din 13 octombrie 2016 privind aprobarea Procedurii de organizare, actualizare şi utilizare a Registrului unic de evidenţă a întreprinderilor sociale
Ordin  nr. 406/2017 din 15 martie 2017 pentru aprobarea ghidului orientativ privind indicatorii de rezultat, de realizare imediată/output şi indicatori de impact, care să fie utilizaţi de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserţie în raportările anuale
Ordin nr. 1600/2435/2017 din 22 august 2017 pentru aprobarea modelului extrasului situaţiilor financiare anuale care se publică de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserţie în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale
 
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top