Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Apr 6, 2020

Activitatea Biroul Regional de Dezvoltarea și Sprijin a Economiei Sociale (BRDSES)în contextul COVID-19 
 
 
Activitatea Biroul Regional de Dezvoltarea și Sprijin a Economiei Sociale (BRDSES) în contextul COVID-19
 
 
În conformitate cu Decretul Presedintelui nr.195/16 martie 2020, privind instituirea Stării de Urgență pe teritoriul României (MO 212/16 martie 2020) și a recomandarilor POCU conform Instrucțiunii nr.4 din 12.03.2020, activitățile BRDSES vor continua, în perioada urmatoare, în mediul online.
 
Persoanele interesate să afle mai multe despre întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserție, dar și să înfiinteze o astfel de întreprindere, se pot adresa BRDSES pe adresa de mail cid.braila@yahoo.com sau telefonic 0239 652 707.
 
Totodată, informații pe tema Economiei Sociale, cu accent pe Întreprinderi sociale/ Întreprinderi sociale de inserție (informatii de ordin legislativ, finanțării nerambursabile, marketing, oportunitati de participare la diverse evenimente de prezentare a produselor/serviciilor si de dezvoltare a piețelor de desfaceri etc.), pot fi accesate și pe pagina de facebook a Biroului https://www.facebook.com/BRDSES/ creată în cadrul A.12.1 Birou Regional de Dezvoltare si Sprijin a Economiei Sociale (BRDSES).
 
Pe parcurs vor fi adaptate și dezvoltate noi instrumente online (formulare,chestionare etc.) pentru a facilita informarea și comunicarea cu persoanele interesate să înființeze întreprinderi sociale in cadrul acestui proiect.
 
Prin proiectul "Economia Socială = Misiune Socială" va fi finantată înființarea a 23 de întreprinderi sociale, în Regiunea Sud-Est. Grupul țintă al proiectului 120 persoane.
 
Persoane de contact: Orzan Gina și Dragan Carmen - responsabilli informare și promovare cu activitate în cadrul Biroului Regional de Dezvoltarea și Sprijin a Economiei Sociale înființat de Asociația “Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europenă și Dezvolatere Durabilă” Brăila, în cadrul proiectului „Economia socială = Misiune socială”, POCU/449/4/16/128587 - finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4 – Incluziune socială și combaterea sărăciei, obiectivul specific 4.16 – Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.
 
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Back to Top