Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Apr 24, 2020

Biroul Regional de Dezvoltarea și Sprijin a Economiei Sociale (BRDSES) 

 

Biroul Regional de Dezvoltarea și Sprijin a Economiei Sociale (BRDSES)

 (BRDSES)
 
 
Proiectul “Economia socială = Misiune social” este centrat pe identificarea persoanelor care vor sa se implice activ in transformarea comunitatii lor, care doresc o schimbare in viata lor, care doresc sa devina active pe piata muncii.
 
Implementarea proiectului se va realiza conform prevederile documentelor stategice aplicabile la nivel european: Strategia cadru – Nediscriminare si sanse egale pentru toti, Strategia UE 2020 etc. si national - Constitutia Romaniei, Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse etc. In concordanta cu demersul initiat prin POCU privind promovarea inovarii sociale, la nivelul proiectului sunt integrate activitati si initiative care vizeaza promovarea egalitatii de sanse si comportamentul nediscrimininatoriu.
 
Obiectivul general definește cadrul de sprijin pentru dezvoltarea economiei sociale și combaterea săraciei, pliindu-se în acest fel pe prevederile/cerințele Obiectivului specific 4.1 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă” din cadrul Axei prioritara 4 „Incluziunea socială și combaterea săraciei”, POCU 2014 – 2020, prin:
 • înființarea a minim 23 de întreprinderi sociale și susținerea funcționării acestora într-o manieră auto-sustenabiă urmare a finanțării planurilor de afaceri prin intermendiul schemei de ajutor de minimis;
 • constituirea unui nucleu de antreprenori ce vor activa în domeniul economiei sociale, format din persoanele participante la programe de formare profesională (reprezentând 95% din numarul de 120 persoane selectate să facă parte din GT).
 
Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/punctele de lucru în mediul urban sau în mediul rural, în regiunea Sud-Est, în care se implementează proiectul.
Prin obiectivul general, proiectul propune dezvoltarea şi implementarea de masuri integrate care au ca scop și vor genera:
 • informarea publicului larg cu privire la economia socială ca factor al dezvoltării societății;
 • înființarea de întreprinderi sociale;
 • desfășurarea de programe de formare antreprenorială și de dezvoltare de competențe cu privire la gestionarea de afaceri specifice cerințelor economie sociale;
 • susținerea funcționării întreprinderilor sociale (prin consultanță, vizibilitate și monitorizare activitate) pe perioada de desfășurare a proiectului, în perioada de sustenabilitate și după perioada de sustenabilitate a proiectului (consultanță, vizibilitate), prin crearea unei structuri în cadrul organizațional al beneficialui, Birou Regional de Dezvoltarea și Sprijin a Economiei Sociale (BRDESE).

 

BIROUL REGIONAL DE DEZVOLTAREA ȘI SPRIJIN A ECONOMIEI SOCIALE
 • își va desfațura activitatea în scopul susținerii și dezvoltării întreprinderilor sociale;
 • va asigura, pentru întreprinderile sociale, valorificarea oportunităților locale de dezvoltare în identificarea soluților propuse;
 • va acționa atât în perioada de implementarea a proiectului și pe termen lung, după finalizarea proiectului.

 

După finalizarea proiectului, Birou Regional de Dezvoltarea și Sprijin a Economiei Socialeva participa la monitorizarea activităților desfașurate de întreprinderile sociale pe întreaga perioadă de sustenabilitate a proiectului.
 
Surse:
 • Cererea de finantare “Economia Sociala = Misiune Sociala”
 • Ghidul solicitantului – Condiții specific - Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale, AP 4/PI 9.v/OS 4.16, August

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top