Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Apr 22, 2020

Economia socială = Misiune socială - Aspecte principale 
  

Economia socială = Misiune socială

Aspecte principale

 

Proiectul “Economia socială = Misiune social”, POCU/449/4/16/128587, finanteaza infiintarea a 23 de întreprinderi sociale ce vor acționa în cadrul Regiunii de Sud-Est a României, în scopul combaterii săraciei prin integrarea pe piață forței de muncă a persoanelor vulnerabile.

 

Cheltuielile aferente înființării și funcționării întreprinderilor de economie socială ce vor fi finanțate prin prezentul proiect vor respecta Ordinul MFE nr. 772/03.08.2018 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4 “Incluziunea socială și combaterea săraciei”, OS.4.16 “Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă”.

 

Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/punctele de lucru în mediul urban sau în mediul rural, în regiunea Sud-Est.

 

Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința în Regiunea Sud-Est, în mediul urban sau rural.

 

Grupul țintă al proiectului (GT) va fi format dintr-un număr de minim 120 de persoane (femei și bărbați) care doresc să înființieze întreprinderi sociale prin dezvoltarea de competențele antreprenoriale în domeniul economiei sociale.

 

Selecția grupului tință se va realiza în condițiile promovării egalității de șanse, combaterii discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârsta sau orientare sexuală, a dificultaților de acces de orice tip și asigurarea accesului egal. În selectarea grupului țintă se va respecta promovarea egalității între femei și barbati.

 

Membrii grupului tinta vor fi recrutati si inscrisi ca beneficiari directi ai proiectului ca urmare a actiunilor de informare si constientizare a oportunitatilor oferite de antreprenoriatul social prin infiintarea de intreprinderi sociale.

 

Persoanele interesate sa infiinteze intreprinderi sociale, respectiv beneficiarii directi ai proiectului, vor participa la cursuri de formare profesionala pentru obtinerea de competente antreprenoriale in economie sociala (antreprenoriatului social).

 

Dupa obtinerea competentelor in domeniul antreprenoriatului sociale, pentru consolidarea si aprofundarea cunostintelor acumulate, complementar cursului de antreprenor social, persoanele din GT, (minim 40 de persoane din cele 120 de persoane participante la cursul de antreprenoriat social), vor participa la cursul de manager de intreprindere sociala, unde se vor abora si module de comunicare, negociere, marketing social.

 

Conform, Corrigendum 4:- Ordin nr.380/ 13.03.2020: „Pentru a putea beneficia de sprijin, o întreprindere socială nou înființată va avea minimum 2 persoane cu statut de angajat”.

 

Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție.

 

Membrii GT ai caror Planuri de Afaceri au fost selectate spre finantare si ulterior validate de AM/OIR POCU, vor beneficia de consiliere personala in vederea infiintarii si functionarii intreprinderile sociale care vor implementa planurile de afaceri.

 

Pentru implementarea Planurilor de Afaceri, activitatea desfasurata in cadrul intreprinderilor sociale desfasurata de membrii GT, in calitatea lor de reprezentanti legali ai entitatii noi infiintate va fi monitorizata pe perioada de implementare si post implementare a proiectului.

 

Parte dintre membrii GT, care nu au prezintat un plan de afaceri sau planul de afaceri nu a indeplinit criteriile de eligibilitate de a fi finantat, vor putea ocupa locurile de munca din cadrul intreprinderilor noi infiinate, contribuind in acest fel la sustinerea si dezvoltarea econimiei sociale in ansamblul ei, valorificand cunostintele acumulate in cadrul cursurilor la care au participat.

 
 
 
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top