Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Apr 1, 2020

Economia sociala=Misiune sociala 

 

"ECONOMIA SOCIALA=MISIUNE SOCIALA"

 

 

Asociația "Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila (C.I.D.I.E.D.D) în parteneriat cu Comuna Mircea Vodă, Comuna Gemenele,Fundația Lumina Brăila, Orasul Ianca, Comuna Silișțea implementează, in Regiunea Sud-Est, proiectul „Economia socială = Misiune socială” finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4 – Incluziune socială și combaterea sărăciei, obiectivul specific 4.16 – Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.
 
Durata proiectului este de 36 luni, incepand cu 29 noiembrie 2019.
 
Valoare totala eligibila a proiectului este de 13.620.331,39 de lei.
 
Total finantare nerambursabila 13,592,278.58 de lei, din care:
 • 11.577.281,81 lei finantare nerambursabila din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020
 • 2.014.996,77 de lei din buget national
 • 28.052,81 contributie proprie.
 
Obiectivul general al proiectului il constituie promovarea incluziunii sociale prin infiintarea de intreprinderi sociale ce vor actiona in cadrul Regiunii de Sud-Est a Romaniei, in scopul combaterii saraciei prin integrarea pe piata fortei de munca a persoanelor vulnerabile.
 
Obiectivele specifice ale proiectului:
 
OS.1 Cresterea gradului de cunoastere/informare si constientizare a publicului larg cu privire al importanta dezvoltarii si sustinerii economiei sociale ca factor al dezvoltarii societatii in ansamblul ei;
 
OS.2 Cresterea nivelului de competenta în domeniul antreprenoriatului social pentru 120 pers. interesate sa infiinteze intreprinderi sociale, urmare a participarii acestora, la:
- 1 curs de formare profesionala specifica antreprenoriatului social (Antreprenor in economia sociala COR 112032), ce se va desfasura pe durata a 50 ore;
- o activitate de sprijin in vederea dezvoltarii de competente complementare specializare în domenii relevante pentru antreprenoriatul social (Manager in intreprinderi sociale COR 112036), care se va desfasura cu participarea a minim 40 de pers (din randul celor 120 de pers), pe durata a 80 ore.
 
OS.3 Selectia, intr-o perioada de 3 luni, a 23 Planuri de Afaceri in vederea finatarii lor prin schema de ajutor de minimis.
 
OS.4 Infiintarea, a minim 23 de intreprinderi, finantarea prin acordarea de ajutoare de minimis, functionarea, dezvoltarea acestor incepand cu demararea etapei a II-a a proiectului, cu extinderea functionarii lor pe termen lung dupa finalizarea proiectului, avand la baza cadrul de general de constituire, realizare, sustinere financiara si dezvoltare a intreprinderilor sociale.
 
OS.5 Dezvoltarea, intr-o perioada de 35 de luni, cu extindere pe termen lung, a unui sistem de sprijin a intreprinderilor sociale din Regiunea de Sud Est si a economiei sociale in general, prin constituirea in cadrul Asociatiei "Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila a Biroului Regional de Dezvoltarea si Sprijin a Economiei Sociale.
 
Activitățile proiectului
 
1. Managementul echipei de implementarea a proiectului
1.1 Activitatea desfașurată de managerul proiectului
1.2 Activitatea financiară
1.3 Masuri de informare și promovare proiect
 
2. Coordonare parteneri
2.1 Coordonarea partenerilor proiectului
 
ETAPA  I 
3. Informarea grupului țintă
3.1 Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului
 
4. Identificarea și selectarea grupului țintă
4.1 Realizarea metodologiei de selecþie a grupului tinta
4.2 Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate
 
5.Derularea programelor de formare antreprenorial specifică  economiei sociale
5.1 Derularea unui program de formare antreprenorială specific
 
6. Alte activități de sprijin oferite în vederea înfiinarii de întreprinderi sociale
6.1.Curs pentru obținerea de compețente complementare în domeniul antreprenoriatului social
 
7.Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțare în cadrul
proiectului
7.1. Realizarea Metodologiei de evaluare și selecție a Planurilor de Afaceri
7.2. Organizarea și derularea concursului de selecție a Planurilor de Afaceri
 
Rezultatele Etapei I vor fi valorificate prin:
 
 • Activitatea de informare cu privire la rolul si importanta economiei sociale ca forma economica a unei initiative voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, orientata spre rezolvarea unor probleme sociale, va consolida cunoastintele publicului larg in sensul implicarii acestora in sustinerea economiei sociale si a anteprenoriatului social;
 
 • Canalele de informare utilizate (clasice si online) vor promova economia sociala ca economie solidara, vor promova activitatile realizate de catre intreprinderile sociale oferind posibilitatea cunoasterii acestora de catre publicul larg;
 
 • Metodologiile (de selectie a GT, a Planurilor de Afaceri in vederea finantarii lor, a modului de asigurare a monitorizarii activitatilor desfasurate de intreprinderile sociale) realizate in cadrul proiectului, vor putea fi valorificate si in alte situatii, in conditiile in care se vor mai desfasura activitati similare cu ocazia altor finantari;
 
 • Parcurgerea de catre potentialii antreprenori a cursurilor de formare profesionala dedicate economiei sociale va reprezenta o prima etapa in dezvoltarea si implementarea cu succes a unei idei de afaceri canalizata pe rezolvarea unei probleme sociale in detrimentul obtinerii unui profit ridicat;
 
 • Cunostintele acumulate de catre participantii la cursurile desfasurate prin intermendiul proiectului vor oferi, persoanelor interesate sa infiinteze intreprinderi sociale, suportul necesar pentru intelegerea conceptului de economie sociala si determinarea lor de a se implica in rezolvarea unor probleme sociale prin actiuni economice care sustin rezolvarea acestora;
 
 • Certificatele de formare profesionala vor oferi posiblitatea, celor care le-au dobandit sa poata sa le foloseasca in situatii cand competentele insusite sunt necesare in diverse situatii.
 
ETAPA  II 
8. Furnizarea de servicii de consiliere personalizată în domeniul antreprenoriatului social
8.1 Consiliere personalizată în domeniul antreprenoriatului social
8.2. Înfiintarea Intreprinderilor Sociale (IS)
 
9. Demararea funcționării întreprinderilor sociale care vor implementa panurile de afaceri
9.1. Pregătirea sesiunii de semnarea a Contractelor de Subvenție în acord cu Schema de minimis
 
10. Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate
10.1. Acordarea tranșelor din ajutorul de minimis și justificarea acestora
 
11. Monitorizarea activităților întreprinderilor sociale
11.1. Realizarea metodologiei de monitorizare a activitaților întreprinderilor sociale
11.2 Monitorizarea activitatilor întreprinderilor înfiintate
 
12. Dezvoltare și sprijin întreprinderi sociale
12.1 Birou Regional de Dezvoltarea și Sprijin a Economiei Sociale
12.3 Consolidarea economiei sociale
12.4 Analiza Sectorului Economiei Sociale în Contextul Regiunii de   Sud- Est
 
Rezultatele etapei II vor fi valorificate prin:
 
 • Prin infiintarea a minim 23 de intreprinderilor sociale se vor mari numarul entitatilor sociale, din cadrul Regiunii de Sud-Est, care au ca scop principal sustinerea economiei sociale;
 
 • Finantarea a minim 23 de Planuri de Afaceri, prin Schema ajutorului de minimis, creaza suportul pentru dezvoltarea intreprinderilor sociale intr-o maniera auto-sustenabila;
 
 • Functionarea celor minim 23 de intreprindei sociale contribuie la crearea de noi locuri de munca, contribuind in acest fel la cresterea nivelului de trai a persoanelor care vor ocupa aceste locuri de munca.
 
Surse:
 • Cererea de finantare “Economia Sociala = Misiune Sociala”
 • Ghidul solicitantului – Condiții specific - Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale, AP 4/PI 9.v/OS 4.16, August

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Cele mai mari greseli pe care le fac antreprenorii romani

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Antreprenoriatul in Romania: mituri si realitati

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Obligatii si beneficiile intreprinderii sociale si de insertie

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Tipuri de antreprenor

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Ce face un antreprenor?

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Atestatul de întreprindere socială

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Marca socială

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Cine este antreprenorul?
"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Întreprinderea socială de inserție

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Cum sa initiezi o afacere cu cat mai putini bani

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Antreprenoriatul social - o alegere potrivita? Chestionar

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

10 idei de afaceri cu bani putini

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Întreprinderea socială

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Cum imi vand mai bine produsele si serviciile?

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Luna mai, luna promovarii economiei sociale
"Economia sociala=Misiune sociala"
Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587
Economia socială. Informații generale

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Cine este antreprenorul de succes?
"Economia sociala=Misiune sociala"
Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587
Sprijinul finaciar acordat pentru înființarea unei întreprinderi sociale

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Biroul Regional de Dezvoltarea și Sprijin a Economiei Sociale (BRDSES)

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Economia socială = Misiune socială - Aspecte principale

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Intreprinderile sociale vor fi sustinute si dupa anul 2021

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Beneficiile dezvoltarii economiei sociale in Romania

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587


 
Inscrierea in grupul tinta al proiectului “Economia sociala = Misiune sociala”

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Economia Socială – Oportunităţi şi Avantaje

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Activitatea Biroul Regional de Dezvoltarea și Sprijin a Economiei Sociale (BRDSES)în contextul COVID-19

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Metodologie de identificare, selectie si recrutare a grupului tintaTARE A GRUPULUI TINTA (GT)

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Legislatie privind economia sociala

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Back to Top