Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Apr 1, 2020

Economia sociala=Misiune sociala 

 

"ECONOMIA SOCIALA=MISIUNE SOCIALA"

 

 

Asociația "Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila (C.I.D.I.E.D.D) în parteneriat cu Comuna Mircea Vodă, Comuna Gemenele,Fundația Lumina Brăila, Orasul Ianca, Comuna Silișțea implementează, in Regiunea Sud-Est, proiectul „Economia socială = Misiune socială” finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4 – Incluziune socială și combaterea sărăciei, obiectivul specific 4.16 – Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.
 
Durata proiectului este de 36 luni, incepand cu 29 noiembrie 2019.
 
Valoare totala eligibila a proiectului este de 13.620.331,39 de lei.
 
Total finantare nerambursabila 13,592,278.58 de lei, din care:
 • 11.577.281,81 lei finantare nerambursabila din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020
 • 2.014.996,77 de lei din buget national
 • 28.052,81 contributie proprie.
 
Obiectivul general al proiectului il constituie promovarea incluziunii sociale prin infiintarea de intreprinderi sociale ce vor actiona in cadrul Regiunii de Sud-Est a Romaniei, in scopul combaterii saraciei prin integrarea pe piata fortei de munca a persoanelor vulnerabile.
 
Obiectivele specifice ale proiectului:
 
OS.1 Cresterea gradului de cunoastere/informare si constientizare a publicului larg cu privire al importanta dezvoltarii si sustinerii economiei sociale ca factor al dezvoltarii societatii in ansamblul ei;
 
OS.2 Cresterea nivelului de competenta în domeniul antreprenoriatului social pentru 120 pers. interesate sa infiinteze intreprinderi sociale, urmare a participarii acestora, la:
- 1 curs de formare profesionala specifica antreprenoriatului social (Antreprenor in economia sociala COR 112032), ce se va desfasura pe durata a 50 ore;
- o activitate de sprijin in vederea dezvoltarii de competente complementare specializare în domenii relevante pentru antreprenoriatul social (Manager in intreprinderi sociale COR 112036), care se va desfasura cu participarea a minim 40 de pers (din randul celor 120 de pers), pe durata a 80 ore.
 
OS.3 Selectia, intr-o perioada de 3 luni, a 23 Planuri de Afaceri in vederea finatarii lor prin schema de ajutor de minimis.
 
OS.4 Infiintarea, a minim 23 de intreprinderi, finantarea prin acordarea de ajutoare de minimis, functionarea, dezvoltarea acestor incepand cu demararea etapei a II-a a proiectului, cu extinderea functionarii lor pe termen lung dupa finalizarea proiectului, avand la baza cadrul de general de constituire, realizare, sustinere financiara si dezvoltare a intreprinderilor sociale.
 
OS.5 Dezvoltarea, intr-o perioada de 35 de luni, cu extindere pe termen lung, a unui sistem de sprijin a intreprinderilor sociale din Regiunea de Sud Est si a economiei sociale in general, prin constituirea in cadrul Asociatiei "Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila a Biroului Regional de Dezvoltarea si Sprijin a Economiei Sociale.
 
Activitățile proiectului
 
1. Managementul echipei de implementarea a proiectului
1.1 Activitatea desfașurată de managerul proiectului
1.2 Activitatea financiară
1.3 Masuri de informare și promovare proiect
 
2. Coordonare parteneri
2.1 Coordonarea partenerilor proiectului
 
ETAPA  I 
3. Informarea grupului țintă
3.1 Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului
 
4. Identificarea și selectarea grupului țintă
4.1 Realizarea metodologiei de selecþie a grupului tinta
4.2 Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate
 
5.Derularea programelor de formare antreprenorial specifică  economiei sociale
5.1 Derularea unui program de formare antreprenorială specific
 
6. Alte activități de sprijin oferite în vederea înfiinarii de întreprinderi sociale
6.1.Curs pentru obținerea de compețente complementare în domeniul antreprenoriatului social
 
7.Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțare în cadrul
proiectului
7.1. Realizarea Metodologiei de evaluare și selecție a Planurilor de Afaceri
7.2. Organizarea și derularea concursului de selecție a Planurilor de Afaceri
 
Rezultatele Etapei I vor fi valorificate prin:
 
 • Activitatea de informare cu privire la rolul si importanta economiei sociale ca forma economica a unei initiative voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, orientata spre rezolvarea unor probleme sociale, va consolida cunoastintele publicului larg in sensul implicarii acestora in sustinerea economiei sociale si a anteprenoriatului social;
 
 • Canalele de informare utilizate (clasice si online) vor promova economia sociala ca economie solidara, vor promova activitatile realizate de catre intreprinderile sociale oferind posibilitatea cunoasterii acestora de catre publicul larg;
 
 • Metodologiile (de selectie a GT, a Planurilor de Afaceri in vederea finantarii lor, a modului de asigurare a monitorizarii activitatilor desfasurate de intreprinderile sociale) realizate in cadrul proiectului, vor putea fi valorificate si in alte situatii, in conditiile in care se vor mai desfasura activitati similare cu ocazia altor finantari;
 
 • Parcurgerea de catre potentialii antreprenori a cursurilor de formare profesionala dedicate economiei sociale va reprezenta o prima etapa in dezvoltarea si implementarea cu succes a unei idei de afaceri canalizata pe rezolvarea unei probleme sociale in detrimentul obtinerii unui profit ridicat;
 
 • Cunostintele acumulate de catre participantii la cursurile desfasurate prin intermendiul proiectului vor oferi, persoanelor interesate sa infiinteze intreprinderi sociale, suportul necesar pentru intelegerea conceptului de economie sociala si determinarea lor de a se implica in rezolvarea unor probleme sociale prin actiuni economice care sustin rezolvarea acestora;
 
 • Certificatele de formare profesionala vor oferi posiblitatea, celor care le-au dobandit sa poata sa le foloseasca in situatii cand competentele insusite sunt necesare in diverse situatii.
 
ETAPA  II 
8. Furnizarea de servicii de consiliere personalizată în domeniul antreprenoriatului social
8.1 Consiliere personalizată în domeniul antreprenoriatului social
8.2. Înfiintarea Intreprinderilor Sociale (IS)
 
9. Demararea funcționării întreprinderilor sociale care vor implementa panurile de afaceri
9.1. Pregătirea sesiunii de semnarea a Contractelor de Subvenție în acord cu Schema de minimis
 
10. Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate
10.1. Acordarea tranșelor din ajutorul de minimis și justificarea acestora
 
11. Monitorizarea activităților întreprinderilor sociale
11.1. Realizarea metodologiei de monitorizare a activitaților întreprinderilor sociale
11.2 Monitorizarea activitatilor întreprinderilor înfiintate
 
12. Dezvoltare și sprijin întreprinderi sociale
12.1 Birou Regional de Dezvoltarea și Sprijin a Economiei Sociale
12.3 Consolidarea economiei sociale
12.4 Analiza Sectorului Economiei Sociale în Contextul Regiunii de   Sud- Est
 
Rezultatele etapei II vor fi valorificate prin:
 
 • Prin infiintarea a minim 23 de intreprinderilor sociale se vor mari numarul entitatilor sociale, din cadrul Regiunii de Sud-Est, care au ca scop principal sustinerea economiei sociale;
 
 • Finantarea a minim 23 de Planuri de Afaceri, prin Schema ajutorului de minimis, creaza suportul pentru dezvoltarea intreprinderilor sociale intr-o maniera auto-sustenabila;
 
 • Functionarea celor minim 23 de intreprindei sociale contribuie la crearea de noi locuri de munca, contribuind in acest fel la cresterea nivelului de trai a persoanelor care vor ocupa aceste locuri de munca.
 
Surse:
 • Cererea de finantare “Economia Sociala = Misiune Sociala”
 • Ghidul solicitantului – Condiții specific - Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale, AP 4/PI 9.v/OS 4.16, August

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

European Social Economy Summit

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Social Firms Europe CEFEC - Concursul Întreprinderea Socială a Anului 2021

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Summitul social de la Porto

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Luna mai este luna promovării economiei sociale

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

"Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale" actualizat la data de 30 aprilie 2021

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

CESE lansează ediția 2021 a Premiului societății civile, având ca temă politicile climatice

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Top 5 greșeli în promovarea pe Facebook și cum să le eviți

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Termen prelungit IKEA & NESsT - Granturi pentru întreprinderile sociale

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Cum s-a prăbușit imperiul lui Jamie Oliver și de ce a dat greș în antreprenoriat?

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

8 tipuri de antreprenori și personalitățile lor

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

6 sfaturi pentru antreprenori: Cum ții un pitch memorabil pe Zoom, să convingi investitorii

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Înscrieri online: Antreprenorii români pot intra în comunitatea Launch, pentru experiență, capital și proiecte

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Pași fundamentali de parcurs în începerea unei afaceri

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

IKEA & NESsT - Granturi pentru întreprinderile sociale

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Sfaturi pentru a vă menține start-up-ul în viață

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Secretul unei afaceri cu porțelan

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Ce inseamna antreprenoriatul si care sunt avantajele digitalizarii

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Înscrieri online: Premii de 10.000 Euro pentru antreprenoriat social

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Cele 5 avantaje ale semnaturii digitale pentru un business

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Programul de incubare Bridge for Billions

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

"Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale" actualizat la data de 31 martie 2021

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Cum îți înființezi o firmă - pași și acte necesare

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

„În stare de bine” oferă finanțare de 1 milion de euro pentru proiectele organizațiilor neguvernamentale

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Consultare la nivel european privind noul Plan de acțiune al UE pentru economia sociala

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Civic Europe Idea Challenge: Finanțări de până la 35.000 de euro pentru proiecte locale de implicare civică

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Oricine poate deveni un adevarat Lider?

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

MANAGEMENTUL TIMPULUI INTR-O AFACERE

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Ce cred clientii tai despre tine?

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Ziua Internațională a Femeii 2021: pandemia de COVID-19 reprezintă o provocare majoră pentru egalitatea de gen

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Cele 3 roluri ale conducerii: manager, lider sau antreprenor?

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Pilonul european al drepturilor sociale: transformarea principiilor în acțiuni

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Ce opțiuni juridice ai dacă începi un proiect cu misiune socială Avantaje si dezavantaje

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Premiul cetățeanului european 2021

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

"Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale" actualizat la data de 28 februarie 2021

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

FINANȚARE PENTRU INTERNAȚIONALIZAREA IMM-URILOR

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Semnarea contractelor de subventie

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Top 10 idei de afaceri pentru femei

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Protejarea persoanelor care lucrează prin intermediul platformelor: Comisia lansează prima etapă a consultării partenerilor sociali

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

 

 

Soluții de finanțare, în atenția antreprenorilor, la început de 2021

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

4 factori ce iti afecteaza munca in antreprenoriat

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Tinerii își prezintă ideile de business în fața antreprenorilor de top din România

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Cum să aduceți înapoi vizitatorii care au părăsit site-ul dvs. fără să facă o achiziție

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Cum poti sa faci sapun 100% natural si sa castigi bani frumosi

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Dezbateri publice PNRR

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Soluții pentru intreprinderile mici de a economisi bani

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României lansează ”Money is Funny”

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

5 aspecte importante atunci cand alegi spatiul de birou

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

"Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale" actualizat la data de 31 ianuarie 2020

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Comisia salută acordul politic privind FSE+

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Cum iti alegi numele firmei? 9 sfaturi care te ajuta sa te diferentiezi

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Întreprinderea socială – o nouă filosofie de business

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Sase idei de afaceri mici din care sa te inspiri

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Cum s-a văzut pe internet interesul antreprenorilor pentru fondurile europene

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Ce trebuie sa stii daca vrei sa iti deschizi un salon de cosmetica?

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

19 state membre UE au adoptat Declarația de la Toledo privind economia socială și solidară

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

4 idei de afaceri pentru un oras mic

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Trendurile de anul acesta care se vor dezvolta în comerțul online în 2021

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Uniunea Europeană interzice exporturile de deșeuri din plastic

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

TAXE 2021: Listă cu principalele noutăți la care trebuie să fie atenți antreprenorii

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Idei de afaceri accesibile: cinci business-uri de început în 2021

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Start-up-urile și artiștii pot aplica pentru finanțare de până la 80.000 euro pentru a aborda dezinformarea despre COVID-19!

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

"Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale" actualizat la data de 31 decembrie 2020

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Sfaturi de time management pentru antreprenorii care doresc să își atingă țelurile

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Ce afaceri sunt profitabile de sarbatori?

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

A fost adoptat cadrul financiar multianual pentru 2021-2027!

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Platforma de crowdfunding gratuită: consolid8, dezvoltată la inițiativa fonduri-structurale.ro

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Antreprenoriat social - cum să dezvolți o afacere care să ajute

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

6 indicatori psihoculturali care (de)formeaza spiritul antreprenorial la romani

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Modificări importante în activitatea ONG-urilor, în vigoare de sâmbătă, 5 decembrie

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

În ce mai investesc?

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Cum poti obtine un Certificat Constatator Online?

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

"Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale" actualizat la data de 30 noiembrie 2020

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Permis pentru viitor - 2020

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

LISTA PLANURILOR DE AFACERI SELECTATE PENTRU FINANTARE

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Trei aspecte de care să ții cont când vrei să îți dezvolți afacerea

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

10 carti de afaceri pentru antreprenorii la inceput de drum

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Gala Dezvoltării Durabile

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

REZULTATE EVALUARE PLANURI DE AFACERI ETAPELE I SI II

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Ghid realizare Plan de Afaceri

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Antreprenori și consultanți de business vorbesc la Fuckup Nights vol.VII

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

5 lucruri esenţiale despre un plan de afaceri

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Banii europeni schimbă vieți! Dezbatere

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Investiția inițială la înființarea companiei

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Ce să aleg, SRL sau PFA?

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Startarium RE:BUILD, programul care ajută la reconstruirea afacerilor în noul context

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Profitul sau pierderea în raport cu vânzările

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Avantajul platformelor de tip Marketplace

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Cum se construiesc afacerile profitabile?

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

METODOLOGIE DE EVALUARE SI SELECTIE PLANURI DE AFACERI

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Diferențiază-te de concurență!

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Sursele creșterii profiturilor sau a pierderilor

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Programul pentru startupuri al Scaleway

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Cum să reușești în afaceri pe cont propriu: SRL sau PFA?

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Pactul verde: Comisia adoptă o nouă strategie privind substanțele chimice către un mediu fără substanțe toxice

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Afacerile, între stocuri și datorii

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Legea europeană a climei: PE dorește să mărească la 60 % obiectivul de reducere a emisiilor pentru 2030

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Care este motivatia de a incepe o afacere?

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Programul Tineri Antreprenori 2020

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

De unde vin banii într-o afacere?

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

"Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale" actualizat la data de 30 septembrie 2020

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

ANUNT: CURSUL DE MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Evită insolvența! Ce trebuie să știi despre circuitul de conversie a banilor

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Training gratuit de utilizare a tehnologiilor blockchain pentru sectorul public și cel privat

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Ce este capitalul de lucru și cum îl menții echilibrat?

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Fonduri europene de 40.000-200.000 Euro pentru întreprinderi sociale la sate

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Sprijin financiar: 2.500 lei pentru angajații care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgență

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Ce să facă antreprenorii ca să evite insolvența în cazul unui capital de lucru negativ

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Secrete pentru o gestionare eficientă a capitalului de lucru

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Combaterea discriminării și promovarea egalității de sanse și gen in proiectul “Economia Sociala = Misiune Sociala”

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

4 lecții de viață de la un antreprenor de succes

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Cele mai bune 5 motive pentru a alege să fii antreprenor

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Inovare socială

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Marketingul în procesul de atingere a obiectivelor sociale

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Tipuri de organizații din sfera antreprenoriatului social

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Cum poate un business să aspire la rezolvarea uneia sau a mai multora dintre aceste probleme și să devină un business social?

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Marketingul social

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Business-uri și întreprinderi sociale

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Cum se aplică principiile antreprenoriatului în mediul social?

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Va lasa criza in urma o noua generatie de antreprenori?

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Ce este antreprenoriatul social și cum poate fi valorificat în sport ?

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Noua generaţie de antreprenori va fi din ce în ce mai deschisă la ideea de a angaja liber-profesionişti

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Intrebari cheie pentru viitorii antreprenori

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Economia solidară, sansa persoanelor vulnerabile la egalitate și nediscriminare pe piața muncii

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

REZULTATE EXAMEN GRUPA II "Antreprenor in economia sociala"

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Intregrarea antreprenoriatului social

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

REZULTATE EXAMEN GRUPA I "Antreprenor in economia sociala"

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Cooperative de credit

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

PRELUNGIRE PERIOADA INSCRIERE IN GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Societățile cooperative

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Țările cu cea mai mare inegalitate socială

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Sesiune de Informare si recrutare grup tinta

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Ce este inegalitatea sociala si in ce masura influenteaza saracia?

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Etapele constituirii unei federatii

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Federaţia

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

8 idei inspirate de la antreprenori de succes

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

5 mituri despre antreprenoriat si antreprenori

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Etapele infiintarii unui ONG

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Conditii de recrutare a persoanelor interesate sa faca parte din Grupul tinta al Proiectului "Economie sociala = Misiune Sociala"

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

POCU: Listă întrebări și răspunsuri pe apelul „SOLIDAR”

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Intrebări și răspunsuri din contabilitate pentru antreprenori valabile pentru 2020

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Obiceiuri pe care să le deprinzi dacă vrei să fii un antreprenor de succes

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Modificarea actului constitutiv, a statutului ori a beneficiarului asociaţiei sau fundaţiei

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Microsoft lansează programul global de antreprenoriat social. Cine se poate înscrie?

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Organizarea şi funcţionarea fundaţiei

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Conceptul de antreprenoriat social

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Conditii de recrutare a persoanelor interesate sa faca parte din Grupul tinta al Proiectului "Economie sociala = Misiune Sociala"

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Constituirea şi înscrierea fundaţiei

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Află de ce e important să te implici social în comunitatea ta

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

POCU Modificări la orientările generale privind accesarea finanțărilor

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Organizarea şi funcţionarea unei asociaţiei

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Află cum poți transforma o idee într-o afacere de la doi tineri de 18 ani

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Cele mai mari greseli pe care le fac antreprenorii romani

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Constituirea şi înscrierea unei asociaţiei
"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Antreprenoriatul in Romania: mituri si realitati

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Formele Juridice pentru o Organizație Neguvernamentală

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Obligatii si beneficiile intreprinderii sociale si de insertie

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Tipuri de antreprenor

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Ce face un antreprenor?

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Atestatul de întreprindere socială

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Marca socială

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Cine este antreprenorul?
"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Întreprinderea socială de inserție

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Cum sa initiezi o afacere cu cat mai putini bani

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Antreprenoriatul social - o alegere potrivita? Chestionar

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

10 idei de afaceri cu bani putini

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Întreprinderea socială

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Cum imi vand mai bine produsele si serviciile?

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Adresa de informare - Inscrierea in grupul tinta al proiectului

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Luna mai, luna promovarii economiei sociale
"Economia sociala=Misiune sociala"
Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587
Economia socială. Informații generale

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Cine este antreprenorul de succes?
"Economia sociala=Misiune sociala"
Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587
Sprijinul finaciar acordat pentru înființarea unei întreprinderi sociale

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Biroul Regional de Dezvoltarea și Sprijin a Economiei Sociale (BRDSES)

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Economia socială = Misiune socială - Aspecte principale

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Intreprinderile sociale vor fi sustinute si dupa anul 2021

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Formular de preînscriere în grupul țintă

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Beneficiile dezvoltarii economiei sociale in Romania

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587


 
Inscrierea in grupul tinta al proiectului “Economia sociala = Misiune sociala”

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Economia Socială – Oportunităţi şi Avantaje

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Activitatea Biroul Regional de Dezvoltarea și Sprijin a Economiei Sociale (BRDSES)în contextul COVID-19

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Metodologie de identificare, selectie si recrutare a grupului tinta(GT)

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Legislatie privind economia sociala

"Economia sociala=Misiune sociala"

Nr. contract de finantare: POCU/449/4/16/128587

Back to Top