Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Jul 24, 2014

ANUNT ATRIBUIRE – SERVICII INFORMARE 

ANUNT ATRIBUIRE - SERVICII INFORMARE

 

I. DATE ACHIZITOR

Asociatia „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila, CIF 18049511, cu sediul în Braila, Statiunea Lacu Sarat, Aleea Principala, vila Lacramioara, beneficiar al finantarii nerambursabile din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2: „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii“, Domeniul Major de interventie 2.1. "Tranzitia de la scoala la viata activa" cu titlul “DE LA TEORIE LA PRACTICA” contract de finantare nr. POSDRU/161/2.1/G/133595.

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

Servicii informare in cadrul proiectului “DE LA TEORIE LA PRACTICA”

 

Durata contractului: 18  luni.

 

Descrierea obiectului contractului:

Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii informare in cadrul proiectului “DE LA TEORIE LA PRACTICA”.

 

Sursa de finanţare: proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi finantat din bugetul Asociatiei CIDIEDD Braila.

Procedura aplicata: achizitie directă

Data publicarii anuntului de participare: 21.07.2014

 

III. ATRIBUIREA

Numarul ofertelor primite: 2

 

Oferta declarata castigatoare

• Ofertant: INFOBRAILA

• Valoarea contractului: 800 lei cu TVA 

anunt atribuire

Back to Top