Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Jul 22, 2014

Anunţ achiziţie comunicate de presaAsociaţia “Centrul de Informare şi Documentare pentru Integrare Europeană şi Dezvoltare Durabilă” Brăila, CIF 18049511, cu sediul în Staţiunea Lacu-Sărat, Aleea Centrală Vila Lăcrămioara, Judeţul Brăila, beneficiar al proiectului “e-informare“, proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr 2. TIC 3.1.1/333/7/30.06.2014, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, desemnat ca Autoritate de Management a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în calitate de Organism Intermediar, anunţă lansarea procedurii de achiziţie pentru servicii de publicitate – comunicate de presa, pentru un numar de 2 comunicate de presa, publicate la începerea si încheierea activităţilor din proiect ce trebuie să cuprindă in mod obligatoriu:
  • Sigla Uniunii Europene;
  • Sigla Guvernului României,
  • Sigla „Instrumente Structurale 2007-2013” ;
  • Menţiunea Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”;
  • Sloganul „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”;
  • Titlul proiectului, precum şi menţiunea „Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională”.

Procedura de atribuire a contractului: achiziţie directă

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: “preţul cel mai scăzut”.

Termen limită de depunere a ofertelor: 24.07.2014, ora 14:00.

Ofertele se pot trimite prin fax la numarul  0239-652707

 

anunt achizitie

Back to Top