Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Jul 18, 2014

Anunt achizitie servicii informare si materiale publicitare 

ANUNT ACHIZITIE

 SERVICII INFORMARE SI MATERIALE PUBLICITATE

 

Asociatia „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila CIF 18049511, cu sediul în Braila, Statiunea Lacu Sarat, Aleea Principala, vila Lacramioara, beneficiar al finantarii nerambursabile din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2: „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii“, Domeniul Major de interventie 2.1. "Tranzitia de la scoala la viata activa"   prin proiectul „DE LA TEORIE LA PRACTICA”, nr. de identificare contract POSDRU/161/2.1/G/133595, aduce la cunostinta intentia de a achizitiona:

 

SERVICII INFORMARE SI MATERIALE PUBLICITATE – Cod CPV: 22462000-6; 79341000-6

 

anunt achizitie

caiet de sarcini

Back to Top