Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Jul 8, 2014

ANUNT ACHIZITIE SERVICII DE AUDITINVESTESTE IN OAMENI!

„Proiect cofinantat din FondulSocial European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

Axa prioritară 1: „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazata pe cunoastere“

Domeniul Major de interventie 1.1. "Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate"

Titlul proiectului: „Edu C.A.T – Calitate, Asistenta, Training in educatie”

Numar contract: POSDRU/154/1.1/G/141306

 

ANUNT ACHIZITIE SERVICII DE AUDIT

 

Asociatia „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila CIF 18049511, cu sediul în Braila, Statiunea Lacu Sarat, Aleea Principala, vila Lacramioara, beneficiar al finantarii nerambursabile din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1: „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazata pe cunoastere“, Domeniul Major de interventie 1.1. "Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate" prin proiectul „Edu C.A.T – Calitate, Asistenta, Training in educatie”,  nr. de identificare contract POSDRU/154/1.1/G/141306, aduce la cunostinta intentia de a achizitiona:
 
Servicii de audit – CPV 79212100 – 4
 
 
 
 

Back to Top