Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Jun 13, 2014

Anunt achizitie audit financiarAcest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013.

 

Asociatia „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila CIF 18049511, cu sediul în Braila, Statiunea Lacu Sarat, Aleea Principala, vila Lacramioara, beneficiar al finantarii nerambursabile din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2: „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii“, Domeniul Major de interventie 2.1. "Tranzitia de la scoala la viata activa" cu titlul proiectului “DE LA TEORIE LA PRACTICA” contract de finantare nr. POSDRU/161/2.1/G/133595 aduce la cunostinta intentia de a achizitiona:
 
Servicii de audit financiar – CPV 79212100 – 4
 
Serviciile de audit financiar (angajamentul) vor fi prestate in conformitate cu contractul de finantare mai sus mentionat si se compun din rapoarte de audit financiar pentru fiecare cerere de rambursare in cadrul proiectului “DE LA TEORIE LA PRACTICA”.
 
Selectia se va face pe baza criteriului cel mai mic pret.
 
Contractul va fi incheiat pe o perioada de 18 luni, de la data semnarii lui, dar nu mai tarziu de 16.06.2014, data semnarii contractului. Proiectul se va derula in perioada 29 aprilie 2014 – 29 octombrie 2015.
Ofertantii sunt rugaţi ca pana la data de 16.06.2014 ora 11:00 să contacteze achizitorul pentru obtinerea de informaţii suplimentare la sediul Asociatiei CIDIEDD Braila sau la tel: 0239/652706 fax: 0239/652707, e-mail: cid.braila@infocid.ro, persoana de contact Director Executiv BASUC Simona.
Urmand ca pana la 16.06.2014 ora 14:00 sa depuna eventualele oferte la aceeasi adresa.
 
Va mentionam ca prezentul anunt are atasat caietul de sarcini pentru serviciul de audit, cu caracter orientativ, pentru ca ofertele sa fie conforme cerintelor noastre.
 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Back to Top