Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Feb 21, 2019

ETAPELE ELABORARII PLANULUI DE MARKETING 

 

ETAPELE ELABORARII PLANULUI DE MARKETING

 

a) Clarificarea şi notarea a ceea ce anume doriţi să realizaţi.  Această etapă vă oferă câteva idei la care să reflectaţi şi întrebări la care să răspundeţi pentru a vă permite clarificarea şi precizarea rezultatului dorit.
 
b) Evaluarea rezultatului dorit. În această fază se va evidenţia importanţa identificării profitului şi a cifrei de afaceri, elemente cu rol important în ceea ce priveşte aprobarea planului sau obţinerea finanţării;
 
c) Identificarea consecinţelor pe carele va avea planul de marketing;
 
d) Stabilirea pieţei ţintă;
 
e) Evaluarea comportamentului consumatorilor vizaţi;
 
f) Stabilirea punctului forte;
 
g) Evidenţierea modalităţilor de comunicare cu audienţa ţintă;
 
h) Stabilirea bugetului de marketing;
 
i) Evaluarea eficienţei planului de marketing
 
Planul de marketing este conceput de către compartimentul de marketing, utilizând informaţiile celorlalte compartimente, orientat după obiectivele  specifice ale firmei şi misiunea ei, şi cuprinde următoarele secţiuni: rezumatul, zona de activitate şi descrierea pieţei, auditul de marketing, concurenţa, analiza SWOT, obiectivele de marketing, strategiile de marketing, programul de marketing, bugetul de marketing, implementarea planului de marketing, controlul şi adaptarea acestuia, precum  şi anexele.
 
I. Prezentarea succintă a firmei printr-o descriere a obiectivelor activităţii şi a produsului sau serviciului oferit.
  • dacă activitatea a început deja, specificaţi de cât timp vă desfăşuraţi activitatea în zona respectivă. În descrierea obiectului de activitate menţionaţi volumul de vânzări şi piaţa vizată. Scoateţi în evidenţă realizările obţinute.
  • dacă activitatea nu a început încă, menţionaţi pregătirea şi experienţa pe care o aveţi în domeniu şi care vă îndreptăţesc să conduceţi o astfel de afacere. Menţionaţi informaţii asemănătoare despre partenerii din afacere şi despre ceilalţi membri ai echipei de conducere.
 
II. Ideea de bază (deseori numită „declaraţia de intenţie”) şi obiectivele firmei
Declaraţia de intenţie este formulată în termeni relativ abstracţi, cum ar fi: supravegherea copiilor în condiţii deosebite;
Obiectivele sunt formulate în termeni concreţi, cum ar fi: „supravegherea copiilor în condiţii optime, din oraşul X şi creşterea numărului de înscrieri cu 25% în 12 luni”.
 
III. Prezentarea echipei de conducere
  • tipul: proprietate unică, structură partenerială sau societate pe acţiuni;
  • echipa de conducere, numele membrilor, CV-urile acestora pot fi anexate în secţiunea „Anexe”;
  • structura acţionariatului, necesarul de personal de specialitate şi auxiliar şi gradul de calificare a acestuia;
  • consiliul director.
IV. Obiectivele principale şi strategii în domeniul marketingului
 
 
(Burduş E, Căprărescu Gh., Fundamentele managementului organizaţiei, Editura Economică, Bucureşti, 1999)

 

 

 
 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top