Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Oct 26, 2016

Conferinta de lansare a proiectului "Centrul Comunitar Educational Sutesti" 
Luni, 31.10.2016, începând cu orele 11:00, în sediul Centrului Comunitar Educațional Șuțești, Strada Râmnicu Sărat nr. 2, sat Șuțești, comuna Șuțești, Județul Brăila, va avea loc Conferința de deschidere a proiectului “CENTRUL COMUNITAR EDUCAȚIONAL ȘUȚEȘTI", număr contract de finanțare 32L/02.12.2014/SEE.
 
Proiectul este finanțat prin Apelul LOCAL din cadrul programului R010 „Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale” program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European(SEE) 2009-2014.
Promotorul de proiect și beneficiarul finanțării este Primăria comunei Șuțești, județul Brăila, în parteneriat cu Asociația „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila.
 
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea accesului copiilor și tinerilor aflați în situații de risc, în special a celor de etnie romă, și a părinților acestora la servicii de: educație formală și non-formală, sănătate, instruire și informare, prin înființarea unui Centrul Comunitar Educaţional, în comuna Şuţeşti, județul Brăila.
Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al Programului și la rezultatele așteptate în cadrul acestuia prin înființarea și funcționarea unui Centrului Comunitar Educațional, unde 60 copii și 30 tineri aflați în situații de risc, în special cei de etnie romă, vor beneficia de măsuri integrate, efective și eficiente (servicii de educație formală și non-formală, sănătate, instruire și informare) care sunt necesare pentru incluziunea socială a acestora.
Finanțarea nerambursabilă de care beneficiază proiectul este în valoare de 759.549,04 lei, perioada de implementare a proiectului este de 26 luni (decembrie 2014-ianuarie 2017), care va determina rezultate pozitive asupra întregii comunități.
 
Grupul țintă vizat de proiect este format din:
  • 60 copii aflați în situații de risc, cu vârsta între 3-15 ani
  • 30 de tineri, cu vârsta între 16-29 ani, aflați în situații de risc, instruiți în utilizarea calculatorului
  • 10 părinţi (inclusiv părinţi adoptivi sau de substituţie-care au copii în plasament) şi tutori sau alţi membri ai familiilor copiilor /tinerilor care fac parte din grupurile ţintă principale
  • 10 personal/profesionişti/voluntari care lucrează cu/furnizează servicii pentru copii şi tineri care fac parte din grupurile ţintă principale
  • 200 alţi membri ai comunităţii din care fac parte grupul/grupurile ţintă.
 
La conferinţa de lansare a proiectului participă ca invitaţi firme și instituţii, societatea civilă, presa, publicul larg și urmează să aibă loc discuţii despre activitățile proiectului, obiective, indicatori, rezultate și detalii despre partenerii implicați, în scopul diseminării de informații utile și necesare promovării și informării tuturor persoanelor interesate în mod direct sau indirect de implementarea acestui proiect.
Detalii suplimentare cu privire la implementarea proiectului se pot obține de la domnul Ceamă Constantin, coordonator proiect din partea Primăriei comunei Șuțești, date de contact: tel:0239/667811 sau e-mail: sutesti11@yahoo.com.
 
Data publicării:
26.10.2016
 
 

Proiect finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI,
program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

 

Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE accesaţi www.eeagrants.org şi www.granturi-corai.ro.

 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a FRDS si a Granturilor SEE 2009-2014.

Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor website-ului.

 

Back to Top